object(stdClass)#4499 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "735" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Norske lønnsmottakere må betale mer i skatt, jo mer de tjener. Les mer om hvordan skatten din er satt sammen.

Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent i underkant av 30 prosent i 2013. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 300.000 kroner gir en skatteprosent på 24,3 prosent. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 37,5 prosent.

Lav skatt ved lav inntekt

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Toppskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i Marginalskatt på lønnsinntekt.

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 40 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 81.300 kroner i 2013. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 47.150 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 28 prosent.

Trygdeavgift og eventuell toppskatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av fradragene er maksimalt 22.764 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 13.202 kroner. Samlet skattereduksjon blir 35.966 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» som en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 7,8 prosent av lønnsinntekten.

Toppskatten er 9 prosent på inntekter over 490.000 kroner. Fra 796.400 kroner er toppskatten 12 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 28 prosent. Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 321.550 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 90.034 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd.

    Netto Skatte- Trekk-
Lønn Skatt inntekt prosent prosent
50 000 2 600 47 400 5,2 % 5,9 %
100 000 11 398 88 602 11,4 % 13,0 %
150 000 23 698 126 302 15,8 % 18,1 %
200 000 35 998 164 002 18,0 % 20,6 %
250 000 53 334 196 666 21,3 % 24,4 %
300 000 71 434 228 566 23,8 % 27,2 %
350 000 89 334 260 666 25,5 % 29,2 %
400 000 107 234 292 766 26,8 % 30,6 %
450 000 125 134 324 866 27,8 % 31,8 %
500 000 143 034 356 966 28,6 % 32,7 %
550 000 164 570 385 430 29,9 % 34,2 %
600 000 186 970 413 030 31,2 % 35,6 %
700 000 231 770 468 230 33,1 % 37,8 %
800 000 276 570 523 430 34,6 % 39,5 %
900 000 323 521 576 479 35,9 % 41,1 %
1 000 000 371 321 628 679 37,1 % 42,4 %
2 000 000 849 321 1 150 679 42,5 % 48,5 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 28 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,5 prosentpoeng.

      Netto Skatte- Trekk-
Lønn Lån Skatt inntekt prosent prosent
50 000 100 000 1 480 48 520 3,0% 3,4%
100 000 200 000 9 158 90 842 9,2% 10,5%
150 000 300 000 20 338 129 662 13,6% 15,5%
200 000 400 000 31 518 168 482 15,8% 18,0%
250 000 500 000 47 734 202 266 19,1% 21,8%
300 000 600 000 64 714 235 286 21,6% 24,7%
350 000 700 000 81 494 268 506 23,3% 26,6%
400 000 800 000 98 274 301 726 24,6% 28,1%
450 000 900 000 115 054 334 946 25,6% 29,2%
500 000 1 000 000 131 834 368 166 26,4% 30,1%
550 000 1 100 000 152 250 397 750 27,7% 31,6%
600 000 1 200 000 173 530 426 470 28,9% 33,1%
700 000 1 400 000 216 090 483 910 30,9% 35,3%
800 000 1 600 000 258 650 541 350 32,3% 37,0%
900 000 1 800 000 303 361 596 639 33,7% 38,5%
1 000 000 2 000 000 348 921 651 079 34,9% 39,9%
2 000 000 4 000 000 804 521 1 195 479 40,2% 46,0%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.