Innen 1. februar skal du ha mottatt alle lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgiver, og årsoppgaver fra blant andre banken din.

Pass på du har mottatt alle årsoppgaver du skal ha innen fristen 1. februar. En del har kanskje lett for å legge disse papirene rett i en skuff eller mappe, men du bør ettergå alle opplysningene i årsoppgavene du får.

Skatteetaten mottar nemlig de samme opplysningene som du får i årsoppgavene dine, og er det feil her, så blir det også feil i selvangivelsen. Likeledes er det slik at dersom du ikke har mottatt årsoppgaver, så har ikke Skatteetaten fått dem heller.

Si ifra med en gang

Si derfor ifra til den som har sendt deg oppgaven så fort som mulig, dersom du enten ikke har mottatt årsoppgaven - eller oppgaven inneholder feil.

Oppgavegiver må i såfall også sende nye - og riktige - opplysninger til Skatteetaten så fort som mulig.

Ikke bare i postkassen

Mange får fortsatt en del av årsoppgavene i den vanlige postkassen, men en del - som har samtykket til det - får for eksempel bank-oppgaven i nettbank, mens Lånekassen legger årsoppgaven på Min Side på nettsidene sine.

Er du registrert som Digipost-bruker, kan det være at du har fått noen av årsoppgavene dine her også.

Uansett hvordan du mottar oppgavene, må du ta vare på dem frem til du får selvangivelsen, slik at du kan sammenligne opplysningene - og eventuelt kan føre opp opplysninger som ikke er ført opp i selvangivelsen.

Her er en oversikt fra Skatteetaten som viser hvem du skal ha årsoppgaver av:

  • arbeidsgiver
  • borettslag/boligaksjeselskap/bolgsameie
  • trygdeetaten og andre trygdeutbetalere
  • banker
  • forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning, evt. realisasjon av verdipapir
  • forsikringsselskap
  • barnehagen over hva som er betalt
  • skolefritidsordning over hva som er betalt
  • oppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring.

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.