Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den høyeste marginalskatten du kan få på lønnsinntekt i år er 47,8 prosent.

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer, og er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

På lønnsinntekter har vi satt opp de forskjellige trinnene nedenfor. Det er flere trinn på denne skalaen, hele åtte stykker.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er 47,8 prosent. Det betyr at du beholder minimum 52,2 prosent av inntekten selv.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 44,7 prosent. For selvstendig næringsdrivende kan den i komme opp i 51,0 prosent. Marginalskatten vil generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosent høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter ligger marginalskatten flatt på 28 prosent.

For personer som kommer inn under regelen om skattebegrensning, kan marginalskatten bli hele 55 prosent (kun i et svært lite område), dette gjelder også renteinntekter.

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2013 og 2012. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

  Marginalskatt 2013   Marginalskatt 2012
Trinn Intervall Marginal-%   Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 39.996 0,0 %   0 – 39.996 0,0 %
Trinn 2 39.997 - 57.558 25,0 %   39.997 - 57.558 25,0 %
Trinn 3 57.558 – 78.950 7,8 %   57.558 - 77.150 7,8 %
Trinn 4 78.951 – 79.500 35,8 %   77.150 – 83.684 35,8 %
Trinn 5 79501 – 203.250 24,6 %   83.684 - 205.568 25,2 %
Trinn 6 203.251 – 509.600 35,8 %   205.568 - 490.000 35,8 %
Trinn 7 509.601 – 828.300 44,8 %   490.000 - 796.400 44,8 %
Trinn 8 828.301 - 47,8 %   796.400 - 47,8 %

 

Derfor blir marginalskatten i 2013 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 39.996 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 39.997 kroner.

25,0 % i trinn 2: 39.996 - 57.558 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 39.600 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

7,8 % i trinn 3: 57.558 - 78.950 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

35,8 % i trinn 4: 78.951 - 79.500 kroner
Her blir alminnelig inntekt over null. Du er fortsatt i et område der minste minstefradrag er 31.800 kroner. Du betaler derfor 7,8 prosent i trygdeavgift og 28,0 prosent på alminnelig inntekt. Dette intervallet har etter hvert blitt svært lite, siden minstefradraget (prosenten) og personfradraget har økt. I 2014 vil dette trinnet være borte.

24,6 % i trinn 5: 79.501 - 203.250 kroner
Her blir det normale minstefradraget (40 prosent av lønnsinntekten) større enn minimum minstefradrag. Siden minstefradraget vokser, gjør det at skatt på alminnelig inntekt blir redusert.

35,8 % i trinn 6. 203.251 - 509.600 kroner
Minstefradraget vokser ikke lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du er dermed tilbake igjen med full trygdeavgift på 7,8 prosent og skatt på alminnelig inntekt med 28,0 prosent.

44,8 % i trinn 7: 509.601 - 828.300 kroner
Her slår første trinn i toppskatten inn med 9,prosent prosent.

47,8 % i trinn 8: 828.301 og over
Det andre trinnet i toppskatten (12,0 prosent) slår inn.

Les også:

Marginalskatt på lønnsinntekter

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.