Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Få binder renten her til lands, og én av hovedårsakene er at folk frykter de vil tape på dette. Se også hvor du får lavest fastrente nå.

Flere binder renten her til lands, men fortsatt er andelen fastrentelån svært lav. Nærmere bestemt var andelen fastrentelån av bankenes totale boligutlån 9,5 prosent i tredje kvartal 2012. Andelen fastrentelån har ikke vært så høy siden 2005.

Én av grunnene til at norske låntakere er svært forsiktige med å velge fastrente på lånet, er at de er redd for at dette vil være mindre lønnsomt enn å velge flytende rente. Nærmere bestemt oppgir én av to som ikke vil binde lånet at de ikke tror det vil lønne seg økonomisk med en fastrenteavtale, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag Finans Norge (tidligere FNO).

Avhenger av økonomisk situasjon

Men når du skal vurdere om du skal binde renten eller ikke, er det også andre viktige faktorer du må hensyn til. Ikke minst hvor sikker økonomien din er, og i hvor stor grad du vil tåle en renteoppgang.

– Valget bør i hovedsak bygge på en vurdering av om privatøkonomien tåler rystelser eller ikke, for eksempel i form av en kraftig renteøkning, er anbefalingen fra assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i en pressemelding fra Finans Norge.

Han minner også om du ikke nødvendigvis må velge mellom de to heller. Det er fullt mulig å velge en kombinasjon av fast og flytende rente. Binder du renten på bare en del av lånet, vil du stå noe bedre rustet ved en eventuell renteoppgang. Du kan lese mer om valget mellom fast og flytende rente nederst i artikkelen.

Fastrentenivået akkurat nå

Dersom du ønsker å binde renten, bør du sjekke rentenivået for fastrentelån. I oversikten under viser vi de fem bankene som tilbyr laveste fastrentevilkår akkurat nå. Oversikten viser lån innen 75/80 prosent av verdien, for henholdsvis tre, fem og ti år.

Dersom du ønsker å se hele listen (alle banker), og også vil se oversikten for 60 prosent av markedsverdi, kan du klikke her.

Akkurat nå er det Sparebanken Vest som topper listen, uansett hvor mange år du ønsker å binde renten. Som du kan se av listen kan du fortsatt binde renten til under fire prosent (nominell), dersom du velger tre eller fem års binding.

Ved lån innenfor 60 prosent av verdien, topper Eiendomskreditt listen både ved tre og fem års binding, mens Sparebanken Hedmark tilbyr laveste rente ved ti års binding.

  Nom. Effektiv Etabl. Termin Kostnad  
  rente rente gebyr gebyr 5 år Forskjell
3 års binding
Sparebanken Vest 3,35% 3,50% 1500 420 103260 0
DNB 3,35% 3,52% 1000 600 103300 40
Gjensidige Bank 3,45% 3,56% 1700 600 107000 3740
Sparebanken Pluss 3,40% 3,57% 3000 420 106260 3000
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,58% 2500 480 105940 2680
5 års binding
Sparebanken Vest 3,70% 3,86% 1500 420 188600 0
SpareBank 1 Nord-Norge 3,70% 3,88% 2500 480 189900 1300
Sparebanken Pluss 3,70% 3,88% 3000 420 190100 1500
DNB 3,70% 3,88% 1000 600 189000 400
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,75% 3,91% 1500 420 191100 2500
10 års binding
Sparebanken Vest 4,20% 4,38% 1500 420 425700 0
DNB 4,20% 4,40% 1000 600 427000 1300
SpareBank 1 Nord-Norge 4,25% 4,45% 2500 480 432300 6600
Storebrand Bank 4,25% 4,46% 1750 600 432750 7050
KLP Banken 4,40% 4,51% 1250 0 441250 15550

Du kan lese kommentarer til de enkelte bankene i oversikten her.

Binde eller ikke binde

Det er vanskelig å si noe sikkert om det lønner seg å binde renten eller ikke, da dette blant annet kommer helt an på den enkeltes økonomi - og på rentenivået til enhver tid.

Men en del eksperter vil si at dersom du har en stram økonomi, og har et visst behov for å vite hvor mye du må betale på lånet ditt, kan det i større grad lønne seg å binde renten når fastrenten er spesielt lav.

Du kan lese mer om fordeler og ulemper ved å binde renten i denne artikkelen.

Les mer om fastrente:

Fast og flytende rente

Skal du velge fast eller flytende rente?

Fastrentelånsoversikt

Kalkulator:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.