To av tre nordmenn mener at boligkjøp er den sikreste langtidsinvesteringen man kan gjøre.

To av tre, eller 67 prosent av befolkningen, mener at å kjøpe bolig er den tryggeste investeringen man kan gjøre på lang sikt, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion Perduco for Garanti Eiendomsmegling.

Videre mener 16 prosent at bankinnskudd er den sikreste investeringen man kan gjøre, mens seks prosent mener det er tryggest å investere i aksjer og obligasjoner.

- Bruker bolig som sparebøsse

- Oppfatningen om at bolig er en god investering holder seg over tid. Nordmenn bruker boligen som sparebøsse, og investering i bolig gir også god avkastning, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

Han legger til selv om prisøkningen har vært kraftig de siste årene (se tabell nederst i artikkelen), så er norske boligeiere nøkterne når de tar opp gjeld.

- Blant de som har gjeld er det kun én av fem som har gjeld på mer enn tre ganger inntekten, sier Drogseth.

Vil nedbetale lån

Funnene i denne undersøkelsen samsvarer ganske godt med Husholdningsundersøkelsen til Finans Norge (tidligere FNO). Denne undersøkelsen viser nemlig at syv av ti nordmenn sier at de ser på nedbetaling av lån som den mest gunstige spareformen i 2013.

Banksparing tar andre plassen, mens de neste spareformene på listen er bolig til utleie og oppgradering av bolig eller fritidseiendom.

– Nordmenn er sterk i troen på at boligprisen vil fortsette oppover, men det er grunn til å minne om at også boligprisene svinger. For eksempel falt boligprisen 14 prosent i perioden august 2007 til desember 2008. Så heller ikke boligmarkedet er risikofritt som plasseringsalternativ, sier ass.fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge i en pressemelding.

De yngste mer skeptiske

Flere eksperter har advart mot å tro at boligprisene kan vokse inn i himmelen, og muligens har dette budskapet gjort mer inntrykk på de yngre enn de eldre i befolkningen.

I alle fall viser Garanti-undersøkelsen at bare 36 prosent av de under 40 år mener at det er lurt investere i bolig på nåværende tidspunkt. I gruppen 40+, derimot, mener 47 at det fortsatt er gode tider for boliginvestering.

Riktig sparing for deg

Før du bestemmer deg for hvor du skal spare eller plassere pengene dine, er det to hovedfaktorer du bør avklare. For det første må du finne din risikoprofil - hvor stort tap takler du?

For det andre er tidshorisonten viktig. Det er stor forskjell på en toårig og en tiårig pengeplassering. Det er altså ikke et standardsvar på hva som er riktig, og hver enkelt må se hva som passer best med tanke på egen økonomi og livssituasjon.

Du kan lese mer om ulike spareformer på Smarte Pengers temaside om sparing.

Lønnsom boliginvestering

Når det gjelder bolig kan du regne på hvor lønnsomt en boliginvestering vil være for deg med våre kalkulatorer.

Med Eie eller leie-kalkulatoren kan du beregne hvor lønnsomt det vil være å eie - fremfor å leie - bolig.

Ved å bruke Boligformuekalkulatoren kan du finne ut hvor stor boligformue du kan bygge deg opp ved å investere i bolig.

Hvor lønnsom en boliginvestering blir, avhenger selvsagt mye av hvordan boligprisutviklingen blir fremover. Som nevnt tidligere har flere eksperter på økonomifeltet advart mot å tro at boligprisene i Norge bare kan gå én vei - nemlig oppover - men de aller siste årene har det gått veldig bra på boligmarkedet.

Med Boligpriskalkulatoren kan du se prisendringene per år og totalt, i alle tidsperioder fra 1985 (både på eneboliger, delt bolig og leiligheter).

Under kan du se en oversikt som viser boligprisutviklingen (gjennomsnitt) de siste ti årene:

År Enebolig Delt bolig Leilighet Alle   Enebolig Delt bolig Leilighet Alle
2002 6,0 % 4,3 % 6,7 % 6,7 %   10 561 12 713 17 929 15 149
2003 2,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 %   10 770 12 874 18 208 15 419
2004 10,5 % 11,3 % 13,3 % 12,3 %   11 897 14 330 20 633 17 310
2005 8,3 % 10,2 % 9,6 % 9,3 %   12 886 15 797 22 616 18 913
2006 13,0 % 13,9 % 15,9 % 15,0 %   14 566 17 994 26 221 21 751
2007 13,1 % 14,7 % 10,4 % 11,3 %   16 467 20 640 28 954 24 218
2008 -0,6 % -2,5 % -5,3 % -4,1 %   16 376 20 133 27 405 23 232
2009 1,3 % 2,1 % 3,2 % 1,0 %   16 584 20 547 28 276 23 458
2010 7,5 % 9,7 % 8,3 % 8,3 %   17 829 22 548 30 613 25 403
2011 5,4 % 7,2 % 8,9 % 9,1 %   18 789 24 164 33 339 27 709
2012 5,6 % 6,0 % 8,6 % 7,7 %   19 841 25 619 36 191 29 845

 

Les mer:

Boligpriser

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligformuekalkulator
Med denne får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.