Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Verken Oslo eller sentrale strøk i Rogaland toppet listen over områder med størst boligprisvekst i fjor.

Det var Drammen som hadde den aller største boligprisveksten i året vi akkurat har lagt bak oss. Nærmere bestemt hadde Buskerud-byen i snitt en prisvekst på 12,1 prosent. Buskerud toppet forøvrig også fylkesoversikten, med en prisoppgang på 10,5 prosent.

Også i fjor var Rogaland sterkt representert høyt oppe på listen. Sandnes hadde den nesthøyeste boligprisveksten i 2012, med 9,3 prosent, mens Stavanger havnet nede på en sjetteplass.

7,7 prosents prisøkning

Både Lillehammer og Trondheim kom foran Oslo på fjorårets liste. Sistnevnte by hadde en prisvekst på 8,4 prosent, og havnet med det på en femteplass.

I snitt økte prisene på norske boliger med 7,7 prosent i 2012.

Laber prisutvikling i Agder

Prisene økte aller minst i Kristiansand. Her var boligprisøkningen i fjor på kun 2,2 prosent. På fylkesoversikten havnet Agderfylkene også nederst, med en prisvekst på 2,8 prosent.

Også i Hedmark var boligprisveksten laber i fjor. Hedmark kom på nestsiste plass i fylkesoversikten, med en prisøkning på 3,3. Prisøkningen i Hedmarksbyen Hamar var på kun 2,5 prosent.

I oversikten under kan dere se boligprisutviklingen i fjor fordelt på byer/områder, fylker/landsdeler og bydeler. Tallene viser gjennomsnittlig prisøkningen, og er for alle boligtyper.

By/område Økning   Fylke/landsdel Økning   Bydel Økning
Drammen 12,1 %   Buskerud 10,5 %   Oslo Gamle Oslo 11,3 %
Sandnes 9,3 %   Trøndelagsfylkene 9,0 %   Oslo Bjerke 9,7 %
Lillehammer 9,3 %   Oslo 8,4 %   Oslo Sagene 9,6 %
Trondheim 9,1 %   Nord-Norge 8,0 %   Oslo Grorud 9,3 %
Oslo 8,4 %   Rogaland 7,9 %   Trondheim Saupstad og Heimdal 9,2 %
Stavanger 8,1 %   Oppland 7,5 %   Trondheim Sentrum og Byåsen 9,2 %
Nedre Romerike 7,9 %   Akershus 6,9 %   Oslo Nordre Aker 9,0 %
Øvre Romerike 7,6 %   Hordaland 6,6 %   Trondheim Strindheim og Nardo 8,9 %
Bergen 7,1 %   Møre- og Romsdal 6,2 %   Oslo Østensjø 8,8 %
Tromsø 7,0 %   Vestfold 5,9 %   Oslo Stovner 8,4 %
Larvik 6,8 %   Østfold 5,8 %   Oslo Alna 8,3 %
Follo 6,4 %   Telemark 5,1 %   Oslo Nordstrand 8,2 %
Asker 5,9 %   Hedmark 3,3 %   Oslo St.Hanshaugen 8,1 %
Sarpsborg 5,9 %   Agderfylkene 2,8 %   Bergen Bergenhus og Årstad 7,9 %
Fredrikstad 5,9 %         Oslo Ullern 7,7 %
Sandefjord 5,7 %         Bergen Fana og Ytrebygda 7,6 %
Tønsberg 5,7 %         Oslo Frogner 7,5 %
Bærum 5,7 %         Oslo Søndre Nordstrand 7,5 %
Moss 5,0 %         Oslo Vestre Aker 7,3 %
Hamar 2,5 %         Bergen Arna og Åsane 7,2 %
Kristiansand 2,2 %         Bergen Fyllingsdalen og Laksevåg 6,9 %
            Oslo Grünerløkka 6,4 %

Les mer:

Guide til boligpriser

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå

Boligomsetning - priser

OBOS-priser på bolig

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.