Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Unormalt få boliger på markedet førte til at boligprisene holdt seg uendret fra november til desember.

Det var ingen endring i boligprisene fra november til desember måned i 2012, viser boligprisstatistikkrapporten fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,7 prosent høyere i desember enn november, og man kan dermed si at den underliggende prisutviklingen i desember var klart positiv.

Unormalt få boliger

Vanligvis pleier det å være en tydelig prisnedgang i desember måned, men meglerbransjen tror at svært få boliger til salgs i årets siste måned kan ha vært årsaken til at prisene holdt seg stabile.

Prisene i desember (2012) var 8,8 prosent høyere enn i desember 2011. Snittprisen på boliger var 7,7 prosent høyere i 2012 enn 2011. Til sammenligning økte prisene med 9 prosent i 2011, og 8,3 prosent i 2010.

- Mindre prisøkning i 2013

Meglerne forventer en positiv, men mer moderat utvikling i 2013. Eff skriver i en pressemelding at de forventer en boligprisvekst på 4-6 prosent i det året vi akkurat har gått inn i.

Én av årsaken til at meglerbransjen forventer en noe lavere prisøkning i år enn de tre foregående årene, er at boligpriser og husholdningsgjeld er på et rekordhøyt nivå her i landet.

- Eff venter at myndighetene i 2013 vil gjennomføre tiltak overfor finansinstitusjonene for å dempe denne risikoen. Dette kan i så fall bidra til at boliglånsrentene isolert sett stiger og at etterspørselspresset i boligmarkedet dermed dempes noe, sier nestleder Leif J. Laugen i Eff i en pressemelding.

Boligtyper

Slik var boligprisutviklingen fordelt på de ulike boligtypene:

  • Eneboliger falt 3,2 prosent fra november, men var 5,6 prosent høyere enn i desember 2011.
  • Delte boliger steg 0,6 prosent fra november, men var 6,4 prosent høyere enn i desember 2011.
  • Leiligheter steg 0,9 prosent fra november, men var 10,2 prosent høyere enn i desember 2011.

Omsetningstid

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger i desember 2012 var 35 dager. Det er ni dager mer enn i november 2012, og èn dag mer enn i
desember 2011.

Borettslagsleiligheter

Prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,7 prosent i desember, viser statistikk fra Garanti Eiendomsmegling. Totalt viser Garanti-statistikken en prisøkning på 9,3 prosent i 2012

- Etter prisnedgang forrige måned stiger nå prisene igjen. Samlet prisoppgang på nesten 10 prosent i 2012 er meget hyggelig, og høyere enn de fleste spådde på forhånd, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garant i en pressemelding.

Også statistikken fra Obos viser en prisoppgang på omtrent 10 prosent, eller nærmere bestemt 10,8 prosent. Fra november til desember økte prisene med 1,1 prosent, viser statistikken for omsatte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området

– Prisoppgangen fortsatte også i desember, til tross for færre salg enn i samme måned i 2011. OBOS tror prisveksten fortsetter i 2013 og at prisene året under ett vil øke med cirka 5 prosent, sier konsernsjef Martin Mæland i en pressemelding.

Les mer:

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.