Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få rabatt på boligforsikringen, dersom du øker egenandelen.

Dersom du høyner egenandelen på boligforsikringen din, gir forsikringsselskapet deg rabatt på premien.

Avhengig av hvor mye høyere egenandel du velger - og hvilket forsikringsselskap du har - kan du få fra noen hundrelapper til en drøy tusenlapp i årlig rabatt.

4000 kroner er standard

Egenandelen er altså det forsikringstaker selv må ut med, dersom ulykken skulle inntreffe.

En rask gjennomgang av forsikringsselskapenes nettsider viser at 4000 kroner vanligvis er standard egenandel. Men du kan altså selv velge en egenandel opp mot 30.000 kroner i enkelte selskaper.

Eksempler

Vi har brukt henholdsvis kalkulatorene til henholdsvis If og Storebrand for å vise hvordan det slår ut å velge en høyere egenandel.

Vi har lagt inn hva årlig premie blir på hvert enkelt av trinnene, og videre hva den årlige besparelsen blir ved å velge 6000 i stedet for 4000, 12.000 i stedet for 6000 osv.

Den siste kolonnen viser hvor mange år boligen må være skadefri for å tjene inn en høyere egenandel.

Eksempelboligen vi har brukt er en ny enebolig på brutto 300 kvm i Enebakk i Akershus.

Med Ifs kalkulator
Egenandel Årlig premie Årlig besparelse i forhold til forrige trinn
(eks. fra 6000 til 12000)
Inntjent på X antallskadefrie år
4000 8844 Standard  
6000 8394 450 4,44
12000 7188 1206 4,98
25000 6108 1080 12,04
Med Storebrands kalkulator
Egenandel Årlig premie Årlig besparelse i forhold til forrige trinn
(eks. fra 6000 til 12000)
Inntjent på X antallskadefrie år
4000 7020 Standard  
8000 6360 660 6,06
16000 5700 660 12,12
30000 5040 660 21,21

Som du ser av tabellen, vil den økte egenandelen tjenes fort inn igjen dersom du har boligforsikring hos If, og øker egenandelen fra 4000 til 6000 kroner. Også dersom du velger en egenandel på 12.000 i stedet for 6000 kroner, vil pengene være fort inntjent igjen.

Da tar det bare i overkant av fire år å tjene inn igjen det økte beløpet. Men skal du øke fra 12.000 til 25.000, bør altså skadefrekvensen være på under 12 år.

Er huset forsikret hos Storebrand, tar det ikke mer enn seks skadefrie år å tjene inn igjen et økt egenandelbeløp fra 4000 til 8000 kroner. Går du fra 16.000 til 30.000 kroner, bør du derimot ha drøye tyve år uten skader på bolig for å kunne tjene inn igjen økningen i egenandel.

Kort sagt vil det antakeligvis for de fleste være fornuftig å gå fra standardtrinnet til det nest laveste trinnet på egenandelsskalaen. Du må også ta i betraktning at gjennomsnittlig skadefrekvens er en god del høyere enn fire til seks år.

Ut fra statistikk som viser at forsikringsselskapene i snitt utbetaler erstatning til 7,9 prosent av dem som har boligforsikring hver år, kan man anslå at gjennomsnittlig skadefrekvens vil være ca. 12 år.

Varierer

Men som du ser av de to tabellene, så er det variasjoner mellom selskapene, Du må derfor sjekke opp med ditt eget forsikringsselskap hvordan egenandelsskalaen deres er.

Rabatten regnes dessuten ikke av hele premien. Du bør derfor få forsikringsselskapet til å beregne hva premien blir ved forskjellige alternativer, dersom de ikke har kalkulatorer på sidene sine.

Et annet poeng å ta med seg er at du sparer mer på å høyne egenandelen jo dyrere bolig du forsikrer.

Enkelte skadetilfeller, for eksempel naturskade og rettshjelpsforsikring, har høyere standard egenandeler. Hvilke egenandeler som er gjeldende ser du i vilkårene.

Se også:

Noen eiendeler bør forsikres ekstra godt

Pass på at du ikke er overforsikret

Les mer om forsikring:

Priser og vilkår skadeforsikring
Her finner ser du hvor du kan finne priser på forsikringene, og de forskjellige forsikringsvilkårene.

Hvordan sammenligne selskap
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring