Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Strømleverandørene må øke elsertifikat-andelen sin i 2013. Sjekk om du fortsatt har en billig avtale med den ekstra kostnaden.

I år må kraftleverandørene kjøpe en større andel elsertifikater enn de måtte i 2012. Da var kraftleverandøren pliktig til å kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 prosent av forbruket ditt, mens denne andelen har økt til 4,9 prosent i år. Dette betyr naturlig nok økte kostnader for strømleverandøren, og det vil også slå ut i form av noe økte strømutgifter for deg.

200 kroner ved gjennomsnittsforbruk

Hvor mye mer du må ut med, kommer an på hvor flink kraftleverandøren din er til å kjøpe elsertifikater. Men man må altså regne med at prisen kommer til å justeres opp noe for alle fra nyttår. Det er derfor på tide å sjekke om din strømleverandør fortsatt er rimelige sammenlignet med andre aktører på markedet.

Du kan forvente at elsertifikatene i 2013 i snitt vil utgjøre mellom 0,73-1,10 øre/kWh av strømprisen din (inkludert moms), ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Elsertifikatkostnadskalkulatoren til NVE viser at man i snitt kan forvente en elsertifikatkostnad på ca. 200 kroner i året.

Men dette vil variere en god del, og med de billigste avtalene er det snakk om langt mindre å betale. Kostnaden er forventet å øke fram til 2020, da den vil utgjøre mellom 700 og 800 kroner årlig.

Nederst i artikkelen finner du en oversikt over prisene på spotprisavtaler fra og med nyttår 2013, ved et forbruk på 20.000 kwh.

Ikke et eget påslag

Det er viktig å være klar over at elsertifikatkostnaden ikke skal skilles ut som eget påslag på strømregningen din. Elsertifikatkostnadene skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

  • Har du en fastprisavtale eller en variabel prisavtale, skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen, oppgitt i øre/kWh
  • Har du en spotpriskontrakt, skal kostnaden til elsertifikater inkluderes i det avtalte i påslaget eller i det avtalte fastbeløpet

Slik skal ordningen fungere

Elsertifikater (eller grønne sertifikater) ble innført 1. januar i 2011. Målet med elsertifikatordningen er å øke produksjonen av fornybar strøm her til lands, og det er strømkundene som skal finansiere ordningen over strømregningen.

Samtidig er altså det langsiktige målet med ordningen at det skal bli økt (fornybar) kraftproduksjon, og dette er en faktor som kan føre til at strømprisene på lengre sikt kan bli lavere for forbrukerne.

I korte trekk går elsertifikatordningen ut på at strømleverandørene er pålagt å kreve inn en avgift fra kundene. Den skal brukes til å kjøpe såkalte sertifikater som registreres i et eget register.

Produsenter av fornybar kraft, som vann- og vindkraft og bioenergi, får tildelt sertifikater i forhold til hvor mye ny fornybar kraft de produserer. Det er altså ikke du som strømkunde som skal kjøpe elsertifikatene.

Billigste spotpris nå

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å velge spotpris. I spotprisene er det bare påslaget i forhold til markedsprisen på strøm som selskapene konkurrerer på. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool. Deretter legges det på et påslag i kroner eller øre per kwh (eller en kombinasjon).

Under presenterer vi en oversikt over hvem som tilbyr den billigste spotprisavtalen akkurat nå. Denne oversikten viser hva som lønner seg for en husholdning med et forbruk på 20.000 kwh årlig.

Akkurat nå er Telinets avtale Spotpris den desidert billigste avtalen du kan velge, med Gudbrandsdal Energis Kvitfjell World Cup Spot-avtale på en andre plass.

Hvis du også vil se oversiktene for forbruk på ti, tretti eller førti tusen kwh årlig, kan du klikke her.

Litt om tabellen:

Sum påslag er det du betaler til spotprisleverandøren. Oppgitt per år.

Variabelt påslag per kwh er leverandørens påslag på spotprisen i øre per kwh.

Fast påslag er påslaget til leverandøren i faste kroner (uavhengig av forbruk). Oppgitt per år.

Meldeplikt? - står det «Nei» betyr det at leverandøren ikke følger standardavtalen.

Strømforbruk 20.000 kwh Sum Fast Variabelt Melde-
Kraftleverandør Avtalenavn påslag påslag påslag plikt?
Telinet Energi Spotpris 30 0 0,15 Ja
Gudbrandsdal Energi Kvitfjell World Cup Spot 120 120 0,00 Ja
Kraftinor Lavpris 129 129 0,00 Ja
Fortum Topp 5 Garanti 210 0 1,05 Ja
OBOS Strøm til innkjøpsris 228 228 0,00 Avtale
Tafjord Marked Web Spot 430 0 2,15 Ja
Midt-Telemark Energi Spotpris 496 0 2,48 Ja
Ustekveikja Energi Markedskraft 500 150 1,75 Ja
Valdres Energi GrønnLavpris 500 300 1,00 Ja
SKS Kraftsalg Enkel Spotpris - Enkel 500 0 2,50 Ja
Eidsiva Marked eSpot 522 522 0,00 Ja
Lærdal Energi Spot Innkjøpspris 550 300 1,25 Ja
Norsk Familieøkonomi Markedspris 550 300 1,25 Avtale
Lier Everk Lier Spotpris@ 580 140 2,20 Ja
Sognekraft Innkjøpspris Innkjøpspris 588 588 0,00 Ja
Svorka Energi AS - Innkjøpspris Innkjøpspris 590 340 1,25 Ja
Huseienes Landsforbund Strøm til innkjøpspris 598 300 1,49 Avtale
NorgesEnergi Gul Spot 598 0 2,99 Ja
Telinet Energi Markedskraft 610 390 1,10 Nei
Fortum eSpot 650 0 3,25 Ja
Gudbrandsdal Energi Markedskraft Lavpris 708 708 0,00 Ja
Luster Energiverk AS Spotprisavtale 726 0 3,63 Ja
Kragerø Kraft Kragerøpris 750 300 2,25 Ja
Gudbrandsdal Energi Markedskraft Lavpris Akonto 776 0 3,88 Ja
Hafslund Spotpris m/prisovervåking 789 599 0,95 Nei
SKS Kraftsalg Spotpris 800 0 4,00 Ja
Gudbrandsdal Energi Markedskraft (spot) 900 0 4,50 Ja
LOS Strøm til innkjøpspris 926 588 1,69 Nei
for Better Days Fornybar+ 928 708 1,10 Nei
Fjordkraft Strøm til Innkjøpsspris 948 588 1,80 Nei
Kvinnherad Energi Påslag markedskraft 1000 0 5,00 Ja

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Slik er din strømpris bygget opp

Strømsparing

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Markedsoversikter:

Leverandører av spotpris
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.