Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

  Styringsrenten ble stående på 1,5 prosent - og har dermed stått på stedet hvil i et drøyt halvår.

Som forventet ble renten stående på 1,5 prosent etter dagens rentemøte i Norges Bank. Det har dermed ikke vært noen endring i styringsrenten siden midten av mars, da den ble kuttet med 0,25 prosent.

– Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.

Tror inflasjonen vil ta seg opp

Selv om det er gjort flere tiltak som kan forbedre den økonomiske situasjonen ute i Europa, er det fortsatt stor usikkerhet om hvordan det kommer til å gå det kommende året.

I Norge - i motsetning til hos våre europeiske naboland - er det lav arbeidsledighet, og det er generelt god vekst i økonomien.

– Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.

Renten vil holde seg stabil

Norges Bank forventer ingen veldig store endringer i styringsrenten det neste halve året. Påforrige rentemøte, 12. november, ble det vedtatt at renten bør ligge på 1-2 prosent frem til neste Pengepolitiske rapport blir lagt frem den 14. mars til neste år.

Men det vil kunne bli endringer, dersom urolighetene i finansmarkedene tiltar i styrke igjen, og norsk økonomi blir påvirket av dette.

Utviklingen i styringsrenten

Styringsrenten ble holdt på stedet hvil på rentemøtene 12. november 30. august, 27. juni og 25. mai.

Ved rentemøtet 14. mars ble renten kuttet med 0,25 prosent.

Også ved rentemøtet  før, 14. desember 2011, ble styringsrenten kuttet - da med 0,50 prosentpoeng til 1,75.

Ved de fire rentemøtene før dette  - 19. oktober, 21. september, 10. august og 22. juni og  - ble renten holdt uendret på 2,25 prosent.

Bunnen ble nådd 17. juni i 2009 med 1,25 prosent. Den forrige rentetoppen var da bare ett år unna med 5,75 prosent.

Les også:

Renten de siste årene

Slik fastsettes renten

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.