Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne uken får mer enn tre millioner skattytere skattekort i postkassen. Men fra og med neste år kommer skattekortet bare i elektronisk form.

Fra og med i dag sender Skatteetaten ut 3,7 millioner skattekort til landets skattytere. Også i år får du skattekort i postkassen, men til neste år kommer skattekortet bare i elektronisk form.

Da trenger ikke arbeidstakere levere skattekortet til arbeidsgiver, men i stedet kan arbeidsgiver hente skattekortopplysningene elektronisk fra Skatteeten.

E-skattekort for 2014

- Ordningen med elektronisk skattekort blir helt klart en forenkling for arbeidstakerne ved at de ikke lenger trenger å levere skattekortet til sin arbeidsgiver. Men for deg som arbeidstaker gjelder dette først fra neste år, sier avdelingsdirektør i Innovasjons- og utviklingsavdelingen, Lucie Aunan i Skatteetaten i en pressemelding.

Også i 2013 vil noen arbeidsgivere være med i en prøveordning, hvor man benytter seg av elektroniske skattekort. Men i 2014 blir elektroniske skattekort en obligatorisk ordning.

Sjekk at opplysningene stemmer

Når du får skattekortet, bør du ikke bare levere det rett til arbeidsgiver. Bruk noen minutter for eksempel i juleferien på å se over at opplysningene stemmer.

- Vi anbefaler at alle kontrollerer om beløpene for inntekt, fradrag, formue og renter stemmer med det du selv regner med at dine inntekter og utgifter vil bli i 2013. Hvis beløpene er feil risikerer du å bli trukket for mye eller for lite i skatt gjennom året, påpeker Aunan i Skatteetaten.

Skatteetaten anbefaler at du endrer skattekortet ditt, dersom du:

  • begynner å jobbe/har fått endret inntekt på grunn av ny jobb
  • har fått lenger, eventuelt kortere vei mellom hjem og arbeidssted - dette vil kunne påvirke reisefradraget.
  • er blitt pensjonist i løpet av det siste året
  • har fått barn i barnehage - da har du krav på foreldrefradrag
  • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån - da du skal få fradrag for gjeldsrentene
  • har fått endrede renteutgifter - dermed vil også rentefradraget endre seg
  • blir aleneforsørger
  • ikke lenger skal ha overgangsstønad

Nytt særfradrag for enslige forsørgere

For én gruppe blir det en endring fra årsskiftet, nemlig for enslige aleneforeldre som har hatt skatteklasse 2. Nå innføres det i stedet et nytt særfradrag for enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Du kan lese mer om endringene rundt skatteklasse 2 for enslige forsørgere i denne artikkelen.

Se også:

Skatteberegning for lønnsmottakere i 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 201

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.