Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligselgere har plikt til å energimerke boligen - og å markedsføre energiattesten i prospektet. Men ikke alle overholder plikten.

Energimerking ved boligsalg ble obligatorisk fra 2010, og to år senere har drøyt 200.000 energimerket boligen gjennom NVE/Energimerking.no.

Men selv om det etter hvert er blitt utstedt et stort antall energiattester på norske boliger, så er det fortsatt mange som ikke overholder sin plikt som boligselgere.

24 prosent energimerket ikke

76 prosent av de undersøkte boligene ble energimerket i forbindelse med salg, kom det frem i en undersøkelse som NVE presenterte i høst. Med andre ord er det nesten 1 av 4 som lar være å energimerke. Det var dessuten bare 26 prosent som etterlevde plikten om å markedsføre energiattesten i prospektet.

-Sett i lys av at energimerkeordningen fortsatt er ung, må vi anse utviklingen som positiv. Men vi er selvsagt ikke fornøyd med at 24 prosent av utvalget overhodet ikke har gjennomført merking, og at bare 28 prosent har etterlevd forskriftens krav fullt ut. NVE vil fortsette med tilsyn av energimerking, både for boliger og yrkesbygg, uttalte Olav Karstad Isachsen, prosjektleder for Energimerkeordningen i NVE, i en pressemelding om undersøkelsen.

Håper energimerking brer om seg

Det er hovedsakelig i forbindelse med boligsalg at folk gjennomfører energimerking av boligen sin. Men NVE håper at flere vil energimerke boligen også utenom boligsalgsprosesser, og at de gjennomfører tiltakene som blir foreslått for å forbedre karakteren for deres bolig . NVE og Enova ser også for seg at boligeierne i fremtiden vil kunne tjene på en god energiattest ved et salg av boligen.

I dag er det slik at de aller fleste boliger ender opp med karakter midt på treet, og det kan være noe av årsaken til at energimerking så langt ikke er en viktig faktor når folk er på jakt etter bolig.

Energimerkeordningen

Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg. Energitesten skal også legges ved prospektet.

Myndighetenes hensikt med energimerkeordningen er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Slik energimerker du boligen din

Boligeiere kan gjennomføre merkingen selv på energimerking.no. Du må logge inn via MinID.

Du kan velge mellom enkel registrering og detaljert registrering.

Ved enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Detaljert registrering krever litt mer  kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen. Da kan du for eksempel opplyse om du har nye vinduer, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv.

Finn frem nødvendig informasjon

Når du skal sette i gang med energimerkingen, kan det være en fordel å følgende informasjon tilgjengelig: gårds- og bruksnummer, takstdokument, prospekt eller tegninger for å gi opplysninger om tilbygg eller lignende.

Dersom du ikke tror har mulighet til å få fylt ut energimerkingsskjemaet elektronisk, er det også en mulighet å fylle ut et papirskjema som NVE må behandle manuelt. Men du kan selvsagt også spørre for eksempel eiendomsmegleren din om hjelpe til det praktiske rundt energimerking av boligen.

Energi- og oppvarmingskarakter

Merkingen gir boligeier en energiattest som gir informasjon om boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren forteller hvor energieffektiv bygget er, om det er enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lav energiregning. Skalaen går fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv).

Oppvarmingskarakteren går fra rødt til grønt, hvor grønt betyr at boligen varmes opp med noe annet enn olje, gass eller elektrisitet.

Energimerkekalkulator

På energimerking.no finner du også en Energimerkekalkulator.  Med kalkulatoren kan du finne ut hvor mye ulike energisparetiltak, som for eksempel en varmepumpe, vil forbedre Energimerket for boligen din.

Også med kalkulatoren din må du registrere opplysninger om boligen din, slik som dersom du skal gjennomføre en energimerking.

Les mer om energimerking av bolig.