Dommen slår fast at forsinkelser på mer enn tre timer gir rett til kompensasjon.

Flypassasjerer har rett på standardkompensasjon, dersom flyavgangen deres kanselleres. Men alle flyselskapene har frem til nå ikke ville gå med på forbrukernes krav om at også lengre forsinkelser skal gi passasjerene samme erstatning som ved kansellering.

En EU-dom fra 23. oktober i år slår fast at flyselskapene nå også må tilby standardkompensasjon til passasjerene, når flyet kommer frem til endelig bestemmelsessted mer enn tre timer senere enn beregnet. Med andre ord: du får nå samme kompensasjon ved større forsinkelser som ved kansellering.

- Forbrukervennlig dom

– Dette er en tydelig seier. Dommen er klar og forbrukervennlig, og den er i tråd med EU-forordningens formål om å sikre flypassasjerers rettigheter, sier fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg i en pressemelding.

Det er riktignok visse unntak; dersom forsinkelsen skyldes det som kalles usedvanlige omstendigheter - som for eksempel ekstremvær - er du ikke sikret erstatning fra flyselskapet.

Slår fast tidligere dom

Det er verdt å merke seg at også en EU-dom fra 2009 har gitt forbrukerne medhold i at de skal ha erstatning ved større forsinkelser, men denne dommen har vært bestridt av flyselskapene. Den nye dommen slår fast at dommen fra 2009 står.

– Det er høyst uvanlig at EU-dommer verken blir akseptert eller etterfulgt. Med den nye dommen har endelig EU-domstolen gitt et tydelig svar på hva flypassasjerer har krav på. Dette er viktig for flypassasjerers rettssikkerhet, sier Rygg.

Du kan lese mer om hvordan du klager på henholdsvis fly- og pakkereiser her

FAKTA

Standarderstatningen har følgende satser:

  • Flyginger på høyst 1500 km: € 250 (1829 NOK)
  • Flyginger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyginger mellom 1500 og 3500 km: € 400 (2926,50 NOK)
  • Alle andre flyginger: € 600(4390 NOK)

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når gjelder rettighetene?

EU-forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyginger fra et land innen EU/EØS-området, og flyginger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flygingen er et EF-luftfartsselskap. Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven.

 Kilde: Forbrukerrådet

Les også:

Flyforsinkelser

Flyinnstillinger

Slik klager du på reiser

Slik finner du best pris på flyreiser

Bagasjeregler