Det er stor forskjell i boligprisutviklingen mellom de forskjellige fylkene og byene.

Vi har sett nærmere på prisutviklingen på boliger helt tilbake til 1985 og frem til i dag, og det er noen få områder som har hatt god prisutvikling hele veien.

Generelt har leiligheter hatt en mye bedre prisutvikling siden 1985 og frem til i dag. Gjennomsnittlig prisvekst for leiligheter har vært 7,4 prosent i året, mot 5,6 prosent for eneboliger.

Rogaland, og da spesielt Stavanger og Sandnes, har hatt best prisutvikling når vi ser på de to lengste tidsperiodene. Dette gjelder for både leiligheter og eneboliger.

Les også: Boligprisene svakt ned i oktober

Agderfylkene (spesielt Kristiansand) har hatt en god lagsiktig prisvekst, men har hatt lav vekst den siste perioden

Men også enkelte andre områder skiller seg positivt ut; blant annet Trøndelagsfylkene, og da i særdeleshet Trondheim. Også i Drammen har prisutviklingen virkelig skutt fart de siste årene. Men det er likevel ikke nok til å bringe den opp på landsgjennomsnittet i tidsperioden fra 1985 til i dag for leiligheter (for eneboliger ligger den over).

Oslo har hatt en helt gjennomsnittlig utvikling på leiligheter, unntatt det siste året med en noe sterkere prisutviklingen enn snittet. For eneboliger har prisutviklingen vært bedre enn gjennomsnittet.

Dårligst prisutvikling

i den andre enden av skalaen, altså de områdene hvor boligprisutviklingen ikke har vært så god, finner vi blant annet Tromsø. Her har prisutviklingen vært ganske laber på leiligheter i et par perioder mellom 1985 og 2012.

Også i Hedmark har prisutviklingen på bolig gått trått, ikke minst det siste året.

Prisutviklingen

I tabellen under kan du se hvordan prisutviklingen har vært i alle områder i fire forskjellige tidsperioder. Her har vi tatt med 1985 til 2012, 2004 til 2012, 2008 til 2012 go 2011 til 2012.

Det er gjennomsnittlig prisendring i året som er oppgitt i tabellen, altså ikke den totale prisendringen.

  Gjennomsnittlig verdistigning leiligheter   Gjennomsnittlig verdistigning eneboliger
  1985- 2004 2008 2011   1985- 2004- 2008 2011
Fylke/by 2012 2012 2012 2012   2012 2012 2012 2012
Agderfylkene 8,9 % 8,5 % 5,9 % 2,8 %   6,7 % 7,7 % 6,0 % 4,0 %
- Kristiansand 9,6 % 8,5 % 5,4 % 3,0 %   7,0 % 8,3 % 5,0 % 2,1 %
Akershus 7,0 % 6,9 % 6,9 % 7,3 %   5,4 % 6,2 % 4,4 % 5,2 %
- Asker 7,6 % 7,2 % 7,6 % 6,2 %   5,9 % 6,4 % 4,7 % 3,9 %
- Bærum 7,3 % 7,2 % 7,3 % 6,7 %   6,5 % 6,9 % 4,8 % 3,6 %
Buskerud 7,2 % 7,6 % 9,6 % 11,4 %   5,9 % 6,1 % 5,2 % 8,3 %
- Drammen 7,2 % 8,3 % 11,0 % 13,2 %   6,9 % 6,9 % 6,5 % 9,7 %
Hedmark * 5,7 % 7,4 % 3,5 %   5,1 % 4,3 % 3,1 % 2,0 %
- Hamar * 5,5 % 6,5 % 3,2 %   * 4,7 % 2,5 % 1,1 %
Hordaland 8,4 % 7,0 % 6,6 % 6,7 %   7,0 % 7,1 % 3,3 % 6,4 %
- Bergen 8,4 % 7,1 % 6,8 % 6,6 %   7,7 % 7,3 % 3,8 % 7,6 %
Nord-Norge 7,4 % 6,5 % 6,6 % 8,7 %   5,8 % 6,4 % 3,5 % 5,6 %
- Tromsø 6,9 % 4,8 % 4,1 % 7,2 %   6,4 % 5,2 % 1,1 % 5,2 %
Oppland 8,1 % 6,9 % 9,0 % 8,1 %   4,5 % 5,9 % 4,5 % 6,0 %
- Lillehammer * 6,8 % 8,4 % 9,1 %   * 6,7 % 5,1 % 9,0 %
Oslo 7,4 % 7,3 % 7,4 % 9,2 %   6,0 % 7,6 % 5,5 % 5,7 %
Rogaland 8,7 % 10,5 % 8,4 % 7,6 %   7,2 % 9,9 % 7,7 % 7,1 %
- Stavanger 8,4 % 11,0 % 8,8 % 8,0 %   7,7 % 10,7 % 8,0 % 6,8 %
- Sandnes 10,2 % 10,8 % 8,8 % 9,5 %   7,4 % 11,0 % 7,8 % 7,4 %
Trøndelagsfylkene 7,5 % 7,1 % 8,7 % 9,1 %   5,1 % 6,6 % 5,8 % 8,3 %
- Trondheim 7,7 % 7,1 % 9,0 % 9,4 %   6,1 % 6,7 % 5,8 % 7,2 %
Vestfold 8,0 % 5,8 % 7,0 % 5,6 %   6,4 % 5,1 % 4,4 % 4,9 %
- Tønsberg 9,2 % 5,1 % 5,8 % 5,4 %   7,3 % 5,2 % 4,4 % 4,7 %
- Sandefjord 6,9 % 6,5 % 7,8 % 6,4 %   6,9 % 5,4 % 4,0 % 4,1 %
Østfold 7,6 % 5,2 % 6,7 % 6,1 %   6,2 % 5,2 % 3,7 % 5,1 %
- Moss 8,7 % 5,4 % 6,1 % 4,9 %   6,4 % 5,8 % 2,9 % 3,9 %
Gjennomsnitt Norge 7,4 % 7,3 % 7,4 % 8,2 %   5,8 % 6,4 % 3,5 % 5,6 %

Bydeler i Oslo

Vi har også sett nærmere på verdistigningen på bolig i de forskjellige bydelene i Oslo.

I grafen under ser vi prisutviklingen de siste fem årene. Vi ser tydelig her at det ikke nødvendigvis er de dyreste bydelene, som for eksempel Frogner og Ullern som har hatt den største verdistigningen de siste fem årene.

Bydelene med best prisutvikling er Alna, Søndre Nordstrand og Stovner. Alle tre bydelene ligger på østsiden av byen, og det har vært relativt billig å kjøpe seg bolig her sammenlignet med bydeler på vestkanten eller i sentrum av Oslo. Frogner ligger for eksempel ganske midt på treet på denne oversikten.

Grorud har hatt den dårligste prisutviklingen i en femårsperiode fra 2007, men dette er samtidig den bydelen som har hatt høyest verdistigning i snitt det siste året. Her har prisene steget med 10,9 prosent siden i fjor, mens snittet for hele Oslo er 9,3 prosent.

 

Les mer:

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.