Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Prisene på norske boliger gikk ned med 0,4 prosent fra september til oktober.

I oktober gikk prisene såvidt ned, nærmere bestemt med 0,4 prosent, viser boligprisstatistikkrapporten fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn forrige måned, altså var den underliggende prisutviklingen i oktober positiv.

Det var så å si ingen endring i boligprisene i september.

– Oktober er historisk sett en svak måned for boligprisutviklingen. Årets oktobertall bekrefter dette inntrykket og er også helt i tråd med våre prognoser om en prisstigning på 7-8 prosent for året som helhet, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.

Årlig prisøkning på 7,6 prosent

Boligprisene har økt med 7,6 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

- Dette viser at boligmarkedet er sterkt med priser på et stabilt, høyt nivå. Prisutviklingen er noe forskjellig i ulike deler av landet. Mens Drammen så langt i år har hatt en gjennomsnittlig prisvekst på 12 prosent, har større byer som Hamar og Kristiansand en moderat prisutvikling på 3 prosent. Mange boliger, spesielt i de største byene, omsettes raskt mens for andre objekter tar det lengere tid å selge, sier Laugen.

Boligprisutvikling siste fem år

Under har vi laget en graf som viser boligprisutviklingen de siste fem årene, næremere bestemt fra januar 2007. Som du kan se av grafen var det en topp i boligprisene vinteren 2007. Deretter kom det en kraftig nedgang, med en bunn høsten 2009. Denne nedgangen sammenfaller med finanskrisen som herjet som verst i akkurat denne perioden.

Deretter gikk prisene klart opp igjen, og høsten 2009 var norske boligpriser igjen oppe og snuste på prisene som var vinteren 2007. Prisene gikk litt ned igjen mot sommeren/høsten 2010, og etter dette har boligprisene holdt seg på et ganske stabilt nivå.

 

Boligtyper

- Eneboliger falt med 1,0 prosent fra september, og var 7,0 prosent høyere enn i oktober 2011.

- Prisen på delte boliger var uendret fra september, og var 7,3 prosent høyere enn i oktober 2011.

- Leiligheter falt med 0,3 prosent fra september, og var 7,9 prosent høyere enn i oktober 2011.

Omsetningstid

Det har vært mange omsetninger og kort omsetningstid i oktober, melder EFF. Men det har vært noen færre boliger ute til salgs i oktober enn august og september.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i oktober var 24 dager. Dette er en dag raskere enn i oktober i fjor, og like manger dager som forrige måned.

Det går raskest å selge bolig i Oslo og Stavanger, her tar det 14 dager i snitt.

Borettslag

Prisene på borettslagsleiligheter solgt gjennom Garanti Eiendomsmegling har stått så å si stedet hvil, nærmere bestemt økte prisene med 0,1 prosent fra september til oktober.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 7,5 prosent.

- Siste måneders utvikling med svak prisnedgang fra august til september og en stabil utvikling fra september til oktober kan tyde på at prisene er i ferd med å flate ut. Samtidig øker antall oppdrag, og i tillegg selges boligene raskere denne måneden enn forrige. Dette viser at det fortsatt er god fart i markedet, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

Prisene på brukte Obos- boliger gikk ned med med 0,4 prosent fra september til oktober. Fra oktober i fjor til oktober i år har Obos-prisene økte med 8,3 prosent.

– Boligmarkedet har vært noe roligere i september og oktober enn vi forventet. Likevel har prisøkningen de siste tre månedene sett under ett vært svært sterk, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en pressemelding fra Obos.

 

Les mer:

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.