I går presenterte Norges Bank ny rentebane. Blir den som forventet, trenger ikke norske lånekunder frykte at renten fyker i været med det første.

Styringsrenten ble stående på 1,5 prosent etter rentemøtet i går, og samtidig presenterte sentralbanksjef Øystein Olsen ny rentebane.

Rentebanen viser at Norges Bank tror at renten vil holde seg stabilt rundt 1,5 prosent frem mot mars neste år. Deretter vil den stige sakte, men sikkert mot to prosent frem mot vår/sommeren 2014. Skal man tro Norges Banks spådommer vil ikke styringsrenten komme opp mot tre prosent før høsten 2015.

Rentebanen som ble presentert i går er noe lavere enn den som presentert i juni, som du også kan se i tabellen under:

Sammenligning oktober/juni oktober juni Diff
01.10.2012 - 31.12.2012 1,50 1,51 -0,01
01.01.2013 - 30.03.2013 1,51 1,57 -0,06
01.04.2013 - 30.06.2013 1,57 1,69 -0,12
01.07.2013 – 30.09.2013 1,67 1,81 -0,14
01.10.2013 - 31.12.2013 1,79 1,98 -0,19
01.01.2014 – 30.03.2014 1,98 2,20 -0,22
01.04.2014 – 30.06.2014 2,17 2,41 -0,24
01.07.2014 – 30.09.2014 2,41 2,66 -0,25
01.10.2014 – 31.12.2014 2,61 2,85 -0,24
01.01.2015 – 30.03.2015 2,75 2,99 -0,24
01.04.2015 – 30.06.2015 2,88 3,08 -0,20
01.07.2015 – 30.09.2015 2,99 3,15 -0,16
01.10.2015 – 31.12.2015 3,05 3,20 -0,15

Også lav boligrente

Det er altså liten grunn til å fortvile de neste månedene for dem med høyt boliglån, og litt trang økonomi. Renten vil trolig holde seg på et lavt nivå en god stund til, og dette betyr lavere renteutgifter for deg som lånekunder - trass i at boliglånsrenten altså ligger noe over styringsrenten.

I tabellen under kan du se hvor mye du må betale i renter på et boliglån på henholdsvis én, to og tre millioner i månedene fremover, dersom Norges Banks rentebane skulle vise seg å stemme.

På et lån på to millioner, må du i dag ut med 70.000 kroner i året i renter. Når/dersom styringsrenten stiger til tre prosent i oktober 2015, må du punge ut med 101.000 kroner - altså 31.000 kroner ekstra i året.

  Styrings- Boliglåns- Årstakt rentekostnader
Tidsintervall rente rente 1 million 2 millioner 3 millioner
01.10.2012 - 31.12.2012 1,50 3,50 35 000 70 000 105 000
01.01.2013 - 30.03.2013 1,51 3,51 35 100 70 200 105 300
01.04.2013 - 30.06.2013 1,57 3,57 35 700 71 400 107 100
01.07.2013 – 30.09.2013 1,67 3,67 36 700 73 400 110 100
01.10.2013 - 31.12.2013 1,79 3,79 37 900 75 800 113 700
01.01.2014 – 30.03.2014 1,98 3,98 39 800 79 600 119 400
01.04.2014 – 30.06.2014 2,17 4,17 41 700 83 400 125 100
01.07.2014 – 30.09.2014 2,41 4,41 44 100 88 200 132 300
01.10.2014 – 31.12.2014 2,61 4,61 46 100 92 200 138 300
01.01.2015 – 30.03.2015 2,75 4,75 47 500 95 000 142 500
01.04.2015 – 30.06.2015 2,88 4,88 48 800 97 600 146 400
01.07.2015 – 30.09.2015 2,99 4,99 49 900 99 800 149 700
01.10.2015 – 31.12.2015 3,05 5,05 50 500 101 000 151 500

Det er forutsatt at boliglånsrenten ligger to prosentpoeng over Styringsrenten. Dette er et høyt nivå, og det er ganske sannsynlig at denne marginen vil gå noe ned. 

Kan ikke øke renten for raskt

Norges Banks frykt er at husholdninger og bedrifter bygger seg opp for høy gjeld, når renten er så lav som den er.

Men andre land må holde renten på et svært lavt nivå, på grunn av de økonomiske urolighetene. Og dersom den norske renten settes opp for raskt, øker risikoen for at kronen styrker seg, slik at inflasjonen blir liggende lavt lenge, skriver Norges Bank i sin rapport.

 

Les også:

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Om styringsrenten og den historiske utviklingen.

Boliglånsrenten de siste årene
Slik har boliglånsrenten utviklet seg fra 1987.

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Markedsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.