Antall studenter som får kutt i  Lånekasse-stipendet, har økt med 12 prosent fra i fjor.

Når studenter tjener for mye, eller har for mye penger «på bok», så kutter Lånekassen i stipendet deres.
 
I år får 39.600 studenter omgjort stipendet til lån, fordi de hadde for for høy inntekt, formue eller trygd i 2011. Det er en økning på 12 prosent fra i fjor. Totalt fikk 258.700 studenter støtte fra Lånekassen i 2011,

23.900 studenter har hatt for høy inntekt, 7500 hadde for høy formue og 7500 hadde for store trygdeytelser i 2011.

Flere kutt grunnet inntekt

– Mens trenden de siste årene har vært at flere har hatt formue over beløpsgrensa og færre har hatt for høy inntekt, ser vi nå at flere får stipendkutt på grunn av inntekt, mens antallet som får stipendkutt på grunn av formue, er stabilt, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen, i en pressemelding.

Lånekassen fastsetter stipendbeløpene etter å ha innhentet likningsopplysninger fra skatteetaten, og det er utdanningsstipend og forsørgerstipend som blir behovsprøvd.

Behovsprøver forsørgerstipendet

Fra høsten 2011 blir også forsørgerstipendet behovsprøvd mot likningsopplysningene for ektefellen, og derfor får enda flere stipendkutt nå - nærmere bestemt 1800 personer.

I 2011 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, tjene 140.823 kroner uten at stipendet ble redusert, mens fribeløpet for formue var 278 589 kroner. 

– De aller fleste studenter har inntekt og formue under beløpsgrensa og får derfor fullt stipend fra Lånekassen, sier Simonsen.

40 prosent til stipend

I utgangspunktet er det slik at 40 prosent av lånet blir gjort om til utdanningstipend, når studenten består eksamen. Men de som har tjent for mye, eller har for mye i formue, vil altså få stipendet omgjort til lån igjen.

I 2012 er beløpsgrensene på 145.400 kroner for inntekt og 330.789 (2012 høst) kroner for formue. Les mer om beløpsgrensene på Lånekassens hjemmesider.

Klagemulighet

Dersom du mener at omgjøringen er feil, kan du klage på vedtaket om omgjøring. I så tilfelle må du sende skriftlig melding - med en begrunnet klage - til Lånekassen innen tre uker fra du fikk brevet «Stipend er gjort om til lån».

Dersom det er beløpene du er uenig i, må du ifølge Lånekassen henvende deg til Skatteetaten, da det er her de har hentet tallene.

Så mye kuttes stipendet med

Dersom du tror du risikerer å få kutt i stipendet, kan du regne ut hvor stort kuttet blir med vår Stipendreduksjon-kalkulator.

Hvis du har barn født i 1996 eller senere, skal du bruke denne kalkulatoren.

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til