Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det lønner seg å følge disse ti rådene, hvis du vil være helt sikker når du bruker nettbanken.

Selv om bankene sier de gjør sitt ytterste for å gjøre nettbanken din sikker, så kan du aldri være hundre prosent trygg. Men det finnes noen grep du selv kan ta for å gjøre nettbankaktivitetene dine så sikre som mulig.

Her er 10 råd du kan følge for å bedre nettbanksikkerheten:

1. Vær forsiktig med å bruke ukjente datamaskiner til nettbanktjenester.

2. Selv om antivirus-/sikkerhetsprogrammer ikke beskytter maskinen din godt nok, bør du definitivt ha slike programmer installert - og sørg for at de er oppdatert.

3. Oppdater datamaskinen jevnlig, for på den måten kan du tette eventuelle sikkerhetshull som har oppstått.
Eksempler på programvare det er viktig å holde oppdatert, er Java Runtime Environment, Adobe Acrobat Reader og Adobe Flash Player. Du kan aktivere automatisk oppdatering av programvaren, for eksempel med Microsoft Update. På nettvett.no finner du lenker til noen oppdateringsprogrammer du kan bruke.

4. For å unngå virus bør du generelt være forsiktig med å installere applikasjoner og klikke på lenker som du finner for eksempel i sosiale medier. Har du oppdaget virus på datamaskinen, bør du ikke bruke nettbanken før du vet at viruset er borte fra maskinen.

5. Pass på at du skriver riktig internettadresse(url) når du går til nettbanken, og ikke gå til nettbanken via lenker som du for eksempel har fått i en mail. I nettbanken blir adresselinjen vanligvis grønn, og det dukker ofte også opp en hengelås på siden som du kan klikke på.

6. Vær nøye når du betaler regninger i nettbanken. Kontroller at du har tastet inn riktig beløp og kontonummer til mottaker, slik at du ikke overfører penger til feil person eller firma. For å unngå feiloverføringer, bør du om mulig bruke KID, eller opprette eFaktura- eller AvtaleGiro-avtaler.

7. Husk å logge helt ut av nettbanken når du er ferdig.

8. Ikke la noen andre få vite hvilke passord du bruker, og ikke la kode-/sikkerhetsbrikker fra banken komme på avveie.

9. Du skal aldri taste inn passord og kode andre steder enn i BankID-bildet i nettbanken din, selv om noen skulle oppfordre deg til å gjøre dette for eksempel i en mail (les mer om phishing lenger ned i artikkelen).

10. Sjekk siste bevegelser i nettbanken jevnlig, for å se om det har foregått noen transaksjoner som virker mistenkelige. Ser du noe i nettbanken som du stusser over, må du snarest ta kontakt med banken.

Phishing/svindel-epost

 Phishing er form for nettsvindel, der du blir oppfordret til å gi fra deg fortrolig informasjon som senere blir misbrukt.

i det siste har flere fått eposter, hvor noen utgir seg for å være mottakerens bank. I disse epostene kan du for eksempel bli bedt om å gå gjennom detaljer i en betaling, eller du blir oppfordret til å gjøre deg kjent med sikkerhetsendringer i banken.

Du må aldri trykke på lenker i slike eposter, og oppgi for all del ikke noen personopplysninger, passord, kode mm.

Det lureste du kan gjøre er å slette eposten omgående, da banken din ikke vil ta kontakt med deg på denne måten.

Konsekvenser

Dersom du faktisk oppgir passord, kode og andre sensitive personopplysninger på et tilfeldig nettsted, eller deler disse opplysningene med andre, står du mye svakere ved eventuell svindel eller svindelforsøk.

Du har da brutt avtalen med banken din, og det vil bli vanskelig for deg om du skulle havne i en rettstvist med banken.

Les også:

Nettbank

BankID

Betalingsformidling

Brukskonto