Du kan finne ut hva den reelle lønnsinntekten er til den personen du søker på i skattelistene ved å bruke vår kalkulator. 

Du har sannsynligvis sett at inntekten i skattelistene er mye lavere enn det du mener er den virkelige inntekten. Det er nemlig nettoinntekten som vises i skattelistene, den såkalte «alminnelige inntekten».

Den viser lønnsinntekten inkludert kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag som for eksempel personfradrag, minstefradrag og lånerenter. Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene viser. Alminnelig inntekt kan være større enn lønnsinntekten hvis det er realisert en større aksjegevinst eller har andre store kapitalinntekter.

For å sjekke skattelistene må logge deg inn på Skatteetatens nettsider. Du kan se på inntil 500 personer/bedrifter i løpet av en måned.

Det blir logget hvem du søker på. Du kan derfor se hvem som har søkt på deg. Dette gjør du ved å klikke på en fane inne i søket. Du får oppgitt navn, adresse, fødselsår, og tidspunktet søket skjedde.

Her kan du søke i skattelistene.

Bruk Smarte Pengers kalkulator

Regn ut den korrekte lønnsinntekten til personer du søker på i skattelistene.

I skatteoppgjøret er det med tre opplysninger dine skatteforhold:

 • Alminnelig inntekt. Denne satsen er 24 prosent i 2017, 20,5 prosent for de som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms.
 • Betalt skatt. Utlignet skatt, feil kan forekomme.
 • Formue. Det er netto formue som er grunnlaget. Satsen for formuesskatt er 0,85 prosent på all formue over 1,48 million kroner. Ektefeller kan samlet ha 2,96 millioner kroner.

Dette er tilstrekkelig opplysninger til å kunne beregne lønnsinntekten eksakt. Likevel er det enkelte forhold som gjør at det kan bli unøyaktig, som for eksempel BSU. Og tallene stemmer uansett ikke, hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

Kalkulatoren oppgir i utgangspunktet tre inntektstall:

 1. Lignes i klasse 1
 2. Lignes i klasse 1, har ligningsmessig formue og er gift
 3. Lignes i klasse 2

De fleste lignes i klasse 1. Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette i klasse 1, med formue.

Andre forhold har også betydning

Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Kalkulatoren regner ut effekten av dette, når vi gjør visse forutsetninger. Vi har beregnet hva lønnsinntekten blir i skatteklasse 1 med disse tilleggsforutsetningene.

 • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor man er bosatt.
 • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 25.000 kroner.
 • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir kalkulatoren oppgir her.

Eksempel på beregning

I eksemplet under har vi tatt utgangspunkt i de tre tallene fra skattelisten; alminnelig inntekt, betalt skatt, og størrelsen på formuen.

Hvis denne skatteyteren er enslig, eller gift uten at de har skattbar formue blir den beregnede inntekten 600.000 kroner. Det blir også beregnet tall hvis vedkommende er gift med formue, og hvis han skattes i klasse 2.

Nederst i tabellen ser du hva skatten blir ved en inntekt på 600.000 kroner, og 1,8 millioner kroner i formue. Dette gir en samlet skatt på 171.703 kroner, som tilsvarer beløpet som ble lagt inn i skatt.

Fra skattelistene:  
Alminnelig inntekt 505 252
Skatt 171 703
Formue 1 800 000
Dette gir følgende beregnet lønnsinntekt:  
Inntekt i klasse 1, enslig eller gift uten formue 600 000
Inntekt i klasse 1, felles ligning for formue 613 796
Klasse 2 644 404
   
Skatt med lønn 600.000, og 1,8 millioner i formue:
Trygdeavgift 49 200
Skatt på alminnelig inntekt 108 504
Trinnskatt 11 279
Formuesskatt 2 240
Sum skatt 171 703

Dette inneholder skattelistene

 • Navn
 • Fødselsår
 • Postnummer
 • Poststed
 • Skattekommune
 • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
 • Nettoformue
 • Utliknet skatt

Tallene som ligger i skattelistene kan bli endret, for eksempel som følge av klage.

 

Se også:

Slik endrer du skattemeldingen

Skattekalkulatorer:

Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene i 2017
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.

Skattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.