Enova deler ut store summer til husholdninger som blant annet ønsker å installere blant annet pelletskaminer og de dyrere varmepumpevariantene.

Husholdninger som ønsker å innføre tiltak i hjemmet for å spare energi, kan søke om tilskudd til dette hos den statlige energiomleggingsvirksomheten Enova.

Tilskuddsordningen støtter inntil 20 prosent av kostnadene opp til et maksimalt støttebeløp. Søker du om tilskudd for å installere pelletskaminer og sentralt styringssystem, får du inntil 4000 kroner, mens du får inntil 10.000 kroner til å installere solfangere, varmepumper og pelletskjeler. Les mer om hvilke tiltak du kan få tilskudd til lenger ned.

Kriterier

Myndighetene har satt noen kriterier for å få tilskuddet:

 • Bare husholdninger kan få tilskudd, og dette skal brukes til boligformål. Man kan bare registrere en søknad av gangen, og man kan kun søke om tilskudd  til samme type tiltak en gang
 • Tilsagnet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om
 • Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av husholdningen. All fakturadokumentasjon må kunne knyttes til husstanden
 • Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknad. Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til, før registrering av søknad
 • Det gis kun tilskudd til utstyr som er nytt fra fabrikk og som er omfattet av normale utstyrsgarantier
 • Det er ikke anledning til å motta annen offentlig støtte til tiltaket.

Tiltak man får støtte til

Man kan ikke få tilskudd til alle typer energisparetiltak. Et vanlig tiltak man for eksempel ikke får tilskudd til er installasjon av luft-til-luft-varmepumpe. Men dette er også et tiltak som er blitt mye rimeligere de siste årene.

Man får heller ikke tilskudd til etterisolasjon av boligen, eller montering av nye og mer energivennlige vinduer.

Dette er de tiltakene som Enova gir tilskudd til i dag:

 • Pelletskamin
 • Pelletskjel
 • Væske-vann varmepumpe
 • Luft-vann varmepumpe
 • Sentral varmestyringssystem
 • Solfanger

Slik søker du

Å søke om tilskudd fra Enova tar deg bare et par minutter. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke deg inn på Enovas sider for husholdningstilskudd

Her må du krysse av for at du aksepterer vilkårene for å søke om tilskuddet, og deretter må du fylle ut kontaktopplysninger i tillegg til informasjon om boligen, hvilke energikilder du benytter deg av i dag og hvilket tiltak du ønsker å søke støtte til.

For å motta tilskuddet kreves det at du sender inn rapportskjemaet som følger tilsagnet, sammen med en kopi av kvitteringer for kjøpet.

Les mer om energisparing:

Strømsparing

Kalkulatorer:

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.