Oslo er blant kommunene som gir tilskudd til å energisparende tiltak som å skifte ut vedovnen.

Noen kommuner gir tilskudd til deg som ønsker å gjennomføre energisparende og/eller miljøvennlige tiltak i boligen din.

Oslo er den kommunen som har det mest omfattende ENØK-ordningen.

Her er listen over tiltak som ENØK-etaten i Oslo kommune gir tilskudd til:

 • Isolering - av yttertak og tak mot kaldt loft, yttervegg, gulv mot grunn og kald kjeller e.l.
 • Utskifting av vedovn eller montering av peisinnsats eller etterbrenner (3000 kr innenfor Ringvei 3, 1500 kr utenfor)
 • Varmegjenvinner i boligventilasjonen (5000 kroner, maks 20 prosent av kostnad)
 • Sentralstyring av oppvarmingssystem (2000 kroner, maks 20 prosent av kostnad)
 • Pelletsovn  (5000 kroner)
 • Kakkelovn (5000 kroner)
 • Varmepipe (5 000 kroner)
 • Vannbåren varme basert på fornybar energi (gulvvarme/radiatorer)
 • Varmepumpe: luft til luft (3000 kroner, maks 20 prosent av kostnad), luft til vann, væske til vann
 • Biokjele (pellets, ved, bioolje etc)
 • Solvarme
 • Overgang til fjernvarme
 • Gå fra oljefyring til fornybar energi
 • Fjerning av oljefyr og/eller oljetank (inntil 10.000 kroner for småhus og inntil 30.000 kroner for større bygg)

Du kan også søke om støtte fra Oslo kommune til enøktiltak som ikke står på lista, men da må du legge ved en beregning på energibesparelse fra en nøytral tredjepart).

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Oslos kommunes hjemmesider.

ENØK-tilskudd i andre kommuner

Det finnes flere kommuner som gir ENØK-tilskudd, blant annet til husholdninger som ønsker å bytte til en ny og rentbrennende ovn.

Blant kommunene vi har funnet frem til, er:

Hol

Løten

Ål

Vinje

Sirdal

For å finne ut om din kommune gir tilskudd til energisparende tiltak i private boliger, kan du ta kontakt med servicesenteret i kommunen eller sjekke din hjemkommunes nettsider.

Les mer om energisparing:

Strømsparing

Sjekk hvordan du kan kutte strømregningen

Motta tusenlapper til strømsparetiltak i hjemmet

Kalkulatorer:

Strømsparekalkulator: Lyspærer

Strømsparekalkulator: Nattesenking

Strømsparekalkulator: Sparedusj

Strømsparekalkulator: Temperatursenking

Strømpriskalkulator