Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du satt en klar frist i kontrakten, så kan du blant annet kreve dagbøter fra håndverkerfirmaet.

Mange som får arbeid utført av håndverkere får problemer av en eller annen art. En gjenganger blant problemene for forbrukerne, er at ikke gjør jobben ferdig innen fastsatt frist.

Dersom du har skrevet en kontrakt med håndverkeren på forhånd, er det mye lettere å komme noen vei, dersom arbeidet går i stå.

Les også: Skriv alltid kontrakt

Dagbøter

I kontrakten bør det for det første stå en klar frist for når arbeidet skal være ferdig utført. I tillegg bør du finne en håndverker som synes det er greit at han må betale dagbøter, dersom han ikke blir ferdig innen fristen.

Dette vil si at dersom håndverkeren for eksempel har sagt at han skal være ferdig med jobben 1. februar, men jobben fortsatt er halvgjort på denne datoen, så kan du kreve dagbøter.

Les også: Slik finner du riktig håndverker

Dagbøter er den beste metoden for å sikre at håndverkeren gjør seg ferdig innen fristen, er Forbrukerrådets oppfatning.

- Håndverkaren vil ikke tape penger på oppdraget. Det er den enkleste måten å unngå forsinkelser på, sier direktør for forbrukarservice i Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, i en pressemelding.

Kan heve avtalen

Ved forsinkelser, bør du skrive en e-post til håndverkeren, hvor du krever at arbeidet blir utført, og at du i mellomtiden holder betalingen (tilsvarende verdien av det som ikke er blitt gjort på grunn av forsinkelsene) tilbake. Grunnen til at du bør sende en epost fremfor bare å snakke med håndverkeren, er at det er en fordel med skriftlig dokumentasjon på kontakten mellom dere, dersom ytterligere problemer skulle oppstå.

Når håndverkeren tar seg i overkant god tid, kan du kreve at han gjør jobben som avtalt, men Forbrukerrådet anbefaler at du også vurderer om du heller bør la noen andre overta jobben.

- Du kan heve avtalen, dersom forsinkelsene er av vesentlig betydning, men du må vite at det skal veldig mye til. Er det for eksempel avtalt dagbøter, vil du vanskeligere kunne heve avtalen enn ellers. Husk også at du må gi håndverkaren en sjanse til å ordne opp, sier Flønes.

Blir avtalen hevet, skal håndverkeren kunne ta med seg materialene som er innkjøpt. Han kan også kreve penger for de materialene han ikke får levert tilbake, og han skal ha betalt for den jobben som han har utført.

Ta kontakt med Forbrukerrådet

Men du kan også kreve erstatning, dersom du for eksempel har måttet ta inn på hotell en periode, fordi håndverkeren ikke gjorde jobben ferdig innen fristen.

Dersom håndverkeren ikke går med på dine krav, og konflikten blir låst, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for å vite hvordan du da bør gå frem.

Klarer ikke Forbrukerrådet å hjelpe til så dere får en avklaring på problemet, kan du ta saken videre til Forbrukertvistutvalget.

Se også:

Klage på håndverkertjenester

Lov om håndverkertjenester