Med våre kalkulatorer kan du enkelt beregne hva du må betale skatt på lønnsinntekter i 2013.

Kalkulatoren er laget på bakgrunn av forslaget til statsbudsjettet som ble fremlagt i går. Etter all sannsynlighet vil dette bli vedtatt med satsene som er brukt i kalkulatoren.

Endringene i skattesystemet er små i forhold til 2012.  Satser er stort sett holdt uendret, og innslagspunktene er justert opp med forventet lønnsinntekt.

Les: Her er de viktigste budsjettendringene

Det har vært noen mindre endringer i minstefradraget og formuesskatten. På minstefradraget er fradragsprosenten øt fra 38 til 40 prosent. Fribeløpet i formuesskatten er økt fra 750.000 kroner til 870.000 kroner.

For trygdeavgiften er satsen på 7,8 prosent den samme i 2012 og 2013. Det er heller ingen endringer i satsene for toppskatten. Innslagspunktene er økt med forventet lønnsvekst. Skattesatsen på alminnelig inntekt (nettoinntekt) er fortsatt på 28 prosent, slik den har vært i 20 år.

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Kalkulatoren

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter de samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift, fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har det ingen betydning.

Kalkulatoren gjelder for 2013.

   
 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Toppskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
 
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.