Med ulike former for «seniorlån«, kan du som pensjonist nyte godt av pengene som er bundet opp i boligen din.

Mange sitter med en verdifull bolig uten gjeld som pensjonist. Hvis man i tillegg ikke synes man får tilstrekkelig utbetalt i pensjon hver måned, vil det være naturlig å «spise» av boligformuen.

Det er vanskelig er å vite hvor mye penger man trenger. Det som er imidlertid er enda vanskeligere er å finne ut av er hvor lenge man trenger denne ekstrainntekten. Det oppstår fort et problem hvis man sitter med et stort lån etter at pengene er brukt opp.

Tre lånetyper

Før man går inn på en slik ordning bør det være rimelig klart at man har tenkt å selge boligen ved periodens utløp. Det har nå kommet flere lånetilbud som er mer tilpasset behovet til denne gruppen:

Det er tre hovedalternativer for å låne til pensjon:

 1. Et vanlig nedbetalingsboliglån
 2. Et rammelån
 3. Pensjonistlånet LittExtra

1. Nedbetalingslån

Dette er et vanlig boliglån med nedbetaling. Denne lånetypen passer ikke noe særlig godt når målet er at du skal leve at ekstrabeløpet. Her må du tilbakebetale mye av dn egenkapitalen du skaffer deg. For å motvirke dette, kan du forsøke å få til avdragsfrihet og en lengst mulig nedbetalingstid. I tillegg velger du annuitetslån.

Da kan du låne ekstra til renter og avdrag, men dette kan bli et høyt beløp. Dette avhenger av hvor mye og hvor lenge du vil ha et månedlig beløp tilgjengelig.

Pengene du låner opp må stå på konto. Normalt har det vært slik at du får lavere rente på innskuddbeløp enn det du betaler på boliglånet. Slik er det ikke nå. Du kan få minst like høy rente på de beste høyrentekontoene som du betaler i effektiv rente på boliglånet.

Du kan sjekke rentene i boliglånskalkulatoren og høyrentekalkulatoren.

2. Rammelån

I rammelånet trekker du bare opp det du trenger. For eksempel kan du låne opp til 1 million kroner.

Spørsmålet er da hvor mye du kan ta ut hvert år eller måned før du har nådd grensen, gitt at du ønsker å ta ut det samme beløpet hele tiden. Fordelen med dette er at du bare betaler rente på det beløpet du til enhver tid har lånt.

Vi har laget en tabell som viser hvor mye du kan ta ut i henholdsvis femten og ti år. Vi har også sett på betydningen renten har på beløpet som kan tas ut. Her har vi brukt åtte prosent og fem prosent.

Les mer om rammelån

Med rammelånskalkulatoren kan du finne ut hvor fort rammen blir brukt opp.

Hvor mye kan du ta ut av rammelånet

Rentesatsene som er brukt er høye i forhold til hva dagens rentenivå er. Men det kan være fornuftig å bruke en høyere kalkulasjonsrente enn den gjennomsnittlige renteforventningen.

  8 % lånerente        
    15 år   10 år
  Lån År Mnd   År Mnd
  1 500 000 51 600 4 300   97 200 8 100
  1 250 000 43 200 3 600   81 600 6 800
  1 000 000 34 800 2 900   64 800 5 400
  750 000 26 400 2 200   48 000 4 000
  500 000 16 800 1 400   36 000 3 000
  250 000 8 400 700   16 800 1 400
  100 000 3 600 300   6 000 500
             
  5 % lånerente        
    15 år   10 år
  Lån År Mnd   År Mnd
  1 500 000 67 200 5 600   115 200 9 600
  1 250 000 55 200 4 600   96 000 8 000
  1 000 000 44 400 3 700   76 800 6 400
  750 000 33 600 2 800   57 600 4 800
  500 000 22 800 1 900   38 400 3 200
  250 000 10 800 900   19 200 1 600
  100 000 4 800 400   7 200 600

Tabellen viser at hvis du tar opp en låneramme på 1 million kroner, kan du ta ut ca. 2.900 kroner per måned i 15 år med en rente på 8 prosent.

Hvis renten hadde vært på 5 prosent, ville dette beløpet økt til 3.700 kroner per måned.

3. LittExtra

LittExtra er en lånetype som er spesielt myntet på pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett.

Du må være over 60 år (begge hvis du er gift) for å kunne benytte deg av dette tilbudet. Utbetalingen kan vare frem til 95 år.

Det er åpnet for hele landet, men bostedet har betydning for hvor mye du kan få utbetalt.

Hva du har i inntekt har ingen betydning for hvor mye du kan låne

Dette er de viktigste egenskapene til LittExtra:

 • Lånet gis med pant i boligen, med en livsvarig rett til å bo i boligen.
 • Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
 • Du kan velge mellom å få lånet utbetalt som en engangssum, eller som en årlig sum. Du kan også velge en kombinasjon av dette.
 • Renten på lånet er flytende, og er høyere enn renten på boliglån innenfor 75 prosent av boligverdi.
 • Du betaler ikke renter eller avdrag. Dette blir tillagt lånesaldoen din
 • Du kan trekke fra påløpte renter i selvangivelsen. Selv om du ikke betaler dem, har du rett til å trekke fra påløpte renter.
 • Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem eller ved død.
 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 • Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet.
 • Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som må dekke tapet.

Dette kan du få utbetalt

Hvor mye du får utbetalt avhenger av flere forhold:

 • Boligens verdi
 • Alder: Minimumsalder er 60 år. Jo eldre du er, jo mer får du utbetalt.
 • Kjønn: Siden kvinner lever lengre enn menn, får kvinner noe lavere utbetalinger.
 • Hvor du bor: Landet er delt inn i tre soner. I sone 1 er strøk med best fungerende boligmarked. I sone 2 (begrenset boligmarked) får du 75 prosent av sone 1. I sone 3 (lite fungerende boligmarked) får du 40 prosent av sone 1.

I tabellen under kan du se hvor høye engangsutbetalingene og de månedlige utbetalingene kan være. Her har vi brukt tre og fem millioner som markedsverdi på boligen. Vi har sett på tre forskjellige alderstrinn for menn og kvinner, samt sett på de tre forskjellige sonene.

For eksempel vil en kvinne på 65 år i sone 1 få en engangsutbetaling på 860.000 kroner. Den månedlige utbetalingen vil være 5.583 kroner.

Engangsutbetalinger
3 millioner Sone 1   Sone 2   Sone 3
Alder Kvinne Mann   Kvinne Mann   Kvinne Mann
60 år 710 000 770 000   530 000 580 000   280 000 310 000
65 år 860 000 930 000   640 000 700 000   340 000 370 000
70 år 1 030 000 1 120 000   770 000 840 000   410 000 450 000
5 millioner
60 år 1 180 000 1 290 000   890 000 970 000   470 000 520 000
65 år 1 430 000 1 550 000   1 070 000 1 170 000   570 000 620 000
70 år 1 720 000 1 870 000   1 290 000 1 400 000   690 000 750 000
Månedlige utbetalinger
3 millioner Sone 1   Sone 2   Sone 3
  Kvinne Mann   Kvinne Mann   Kvinne Mann
60 år 4 417 4 792   3 300 3 608   1 742 1 925
65 år 5 583 6 033   4 158 4 542   2 208 2 400
70 år 7 117 7 742   5 325 5 808   2 833 3 108
5 millioner
60 år 7 342 8 025   5 533 6 033   2 925 3 233
65 år 9 283 10 058   6 942 7 592   3 700 4 025
70 år 11 892 12 925   8 917 9 675   4 767 5 183

For å finne ut hvor mye du kan få utbetalt er det laget en egen LittExtra-kalkulator. Du finner den samme kalkulatoren på nettsidene til bankene som tilbyr dette produktet.

Her har vi tatt med 10 eksempler på hvilke soner forskjellige kommuner havner.

 • Sone 1: Alta, Andebu, Arendal, Asker, Askim, Askøy, Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Bodø
 • Sone 2: Alstahaug, Aukra, Austrheim, Averøy, Birkenes, Bykle, Bø i Telemark, Bømlo, Eid, Eide
 • Sone 3: Agdenes, Alvdal, Andøy, Aremark, Askvoll, Audnedal, Aure, Aurland, Austevoll, Balestrand

Tilbydere av LittExtra

Det er syv banker som tilbyr LittExtra. I oversikten nedenfor ser du hva de kaller produktet, og lenker til omtalen av produktet.

Selve produktet er likt mellom bankene. Renter og gebyrer fastsettes av bankene selv.

Renten du må betale ligger i området 4,95 prosent til 5,35 prosent. Dette ligger godt over renten på boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi.  Sammenligner vi med den gunstigste renten på rammelån, er forskjellen på 1,15 til 1,45 prosent i bankene.

Du betaler altså en ganske høy premie for å ha den livsvarige boretten når du velger LittExtra.

Banker Produktnavn Rente Etablering Boliglånsrente Rammelån 2 mill Forskjell
BN Bank Seniorlån 4,95% 1000 3,50%-3,65% 3,50% 1,45%
Fornebubanken Seniorlånet LittExtra 5,05% 2500 3,90%-4,60% 3,90% 1,15%
Jerbanepersonalets Sparebank Seniorlånet LittExtra 5,10% 3000 3,65%-4,45% 3,75% 1,35%
KLP Seniorlån 4,95% 1250 3,60%-3,80% 3,60% 1,35%
Lillestrømbanken LittExtra 5,15% 1600 3,60% 3,75% 1,40%
Sparebanken Bien Seniorlån 5,35% 2500 3,80%-4,25% 3,90% 1,45%
Strømmen Sparebank LittExtra 5,15% 1500 3,60% 3,85% 1,30%

«Forskjell» er forskjellen mellom lånerenten på LittExtra mot et rammelån på 2 millioner kroner. Snittforskjellen mellom tilbyderne av LittExtra ligger på 1,35 prosent. Forskjellen blir enda større når vi ser på differansen mellom de gunstigste rammelånene i markedet og disse tilbyderne.

LittExtra mot rammelån

Det er altså mest lønnsomt med rammelån, men du mister tryggheten ved boretten. I mange tilfeller vil man også få problemer med å få innvilget et rammelån som pensjonist.

Siden et rammelån har lavere rente vil du kunne låne opp mindre enn det LittExtra-lånet har vokst til. Her har vi satt opp et eksempel med disse forutsetningene:

 • Kvinne
 • 60 år
 • Markedsverdi på boligen er 3 millioner kroner
 • Dette gir en utbetaling på 53.004 kroner per år (4.417 kroner per mnd)
 • Rente på LittExtra er 5,0 %
 • Rente på rammelånet er 3,65 %

LittExtra-lånet har vokst til 1.840.000 kroner i løpet av 20 år.

Ved å ha en ramme på 1.520.000 kroner kan du ta ut det samme beløpet årlig (53.004 kroner). Det vil si at rammelånet er 320.000 kroner lavere om 20 år.

Velger du en ramme på 184.000 kroner kan rammen vare i 23 år. En kvinne på 60 år kan dermed få en årlig utbetaling til hun er 83 år med disse forutsetningene.

 

Se også:

Boliglån

Rammelån

Kalkulatorer:

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Hva vokser et sparebeløp til
Denne kan også brukes til å regne ut hva et lån vokser til, der rentene blir tillagt. Det er bare motsatt fortegn i fohold til sparingen.

Markedsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Eksterne kilder:

LittExtra-kalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få utbetalt. Kalkulatoren tar hensyn til kjønn, alder, markedsverdi på boligen, og hvilken kommune du bor i. Du får oppgitt både utbetalt engangsbeløp og månedlig utbetalt beløp.