Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er særlig de næringsdrivende skattebetalerne som har nytt godt av at Skatteetaten har innført løpende skatteoppgjør.

Så langt i år har allerede 270.000 personlige næringsdrivende fått skatteoppgjøret sitt. Tidligere år har alle næringsdrivende måttet vente helt til oktober for å få sitt oppgjør.

Men etter at Skatteetaten har innført flere oppgjør gjennom sommeren og høsten, har også mange av de næringsdrivende - som ikke har de mest kompliserte skatteforholdene - kunne glede seg over tidligere oppgjør.

Over en halv million

Også mange lønnstakere og pensjonister, nærmere bestemt 290.000, har fått tidligere skatteoppgjør i 2012. Når man legger sammen tallene for næringsdrivende, lønnsmottakere og pensjonister, finner man at totalt 560.000 skattebetalere har fått tidligere skatteoppgjør.

- Over en halv million skattytere har fått skatteoppgjøret sitt tidligere med denne nye ordningen, og det er vi godt fornøyde med. Vil vi gå gjennom erfaringene vi har gjort oss med enda flere skatteoppgjør i år når vi vurderer hvordan de kommende skatteoppgjørene skal bli, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Astrid Mjærum i en pressemelding.

De som ennå ikke har fått sitt skatteoppgjør må vente et par uker til, nærmere bestemt til 17. oktober.

Klagemulighet

Uansett om du får restskatt, eller får penger til gode, bør du gå nøye gjennom oppgjøret ditt.

Dersom du oppdager noe du mener Skatteetaten har gjort feil, har du muligheten til å klage. I klagen må det fremgå hva du mener er feil i skatteoppgjøret i tillegg til en begrunnelse for hvorfor du mener dette.

Klagefristen for årets skatteoppgjør er seks uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret, og tidligst den 10. august. Du kan lese mer om hvordan du klager på skatteoppgjøret her på Skatteetatens nettsider. På samme side kan du også klikke deg inn på et elektronisk klageskjema.

3,5 millioner har fått oppgjøret

Så langt i år har 3,5 millioner skattytere fått skatteoppgjøret sitt, og av dem har 2,6 millioner skattytere fått penger til gode, mens 660.000 har fått restskatt.

De som må betale restskatt over 1000 kroner i restskatt skal betale beløpet over to terminer med betalingsfrist henholdsvis tre og åtte uker etter at man har fått tilsendt skatteoppgjøret. Er restskattbeløpet på under 1000 kroner, skal man betale dette innen tre uker.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.