Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fastrenten på studielånet har vært satt rekordlavt i flere omganger, men nå bærer det oppover igjen.

Det har blitt satt flere rekorder for renten på studielånet de siste månedene. I juni var tiårsrenten den laveste i Lånekassens historie, også i august ble det satt fastrenterekorder, og i september ble den flytende renten satt til et rekordlavt nivå.

Men nå bærer det oppover igjen - i alle fall når det gjelder fastrenten.Fra 1. november går fastrenten på studielånet opp. De nye satsene er henholdsvis 2,379 (opp fra 2,280) prosent for tre års bindingstid, 2,477 (opp fra 2,379) prosent for fem år og 3,065 (opp fra 2,771) prosent for ti år.

- Nestlaveste fastrentenivå

Det er altså ingen grunn til å fortvile for Lånekasse-kundene, da fastrentene fortsatt er på et historisk lavt nivå.

– Tre års fastrente vil fortsatt være lavere enn flytende rente, som vil være på 2,477 prosent i november og desember. Samtidig er dette tidenes nest laveste fastrenter, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Frist 12. oktober

Vil du binde renten med de nye satsene, må du gjøre det innen 12. oktober. Skal du søke om å binde renten, må du logge deg inn med MinID på Lånekassens nettsider.

179.000 av Lånekassens kunder har fast rente på studielånet sitt. 303.700 kan søke om å binde renta denne gangen.

Om fast og flytende rente

Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer (statskasseveksler) med gjenstående varighet fra 0-3 måneder. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året (mot 4 ganger tidligere). Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to månder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Renten på fastrentelån, med tre og fem års varighet, blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og 10 års varighet. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Også her blir renten fastsatt 6 ganger i året. Grunnlag er én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Renten på statskasseveksler i januar bestemmer dermed  fastrenten i mars.

Historisk rente

Lånekassen vil ligge noe lavere enn boliglånsrenten sett over tid. I tider med rentenedgang kan likevel boliglånsrenten ligge lavere, sett over et helt år. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen i Lånekassen. Renten her vil reagere senere enn resten av markedet. Over tid vil dette utjevne seg.

I gjennomsnitt har renten i Lånekassen ligger omtrent ett prosentpoeng under boliglånsrenten.

År Lånekassen Boliglån Forskjell
1998 4,80% 7,58% -2,78%
1999 7,70% 7,72% -0,02%
2000 7,80% 7,77% 0,03%
2001 7,80% 8,49% -0,69%
2002 7,70% 8,25% -0,55%
2003 7,20% 5,82% 1,38%
2004 3,40% 3,82% -0,42%
2005 2,83% 3,65% -0,82%
2006 3,40% 4,08% -0,68%
2007 4,65% 5,59% -0,94%
2008 6,08% 7,08% -1,00%
2009 4,80% 4,17% 0,63%
2010 2,92% 4,14% -1,22%
2011 3,23% 4,21% -0,98%

 

Se også:

Les mer om studielån

Råd om studielån

Dette kan du få lån og stipend til

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet