Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Samboeren din er ikke automatisk sikret livsforsikringsutbetaling etter deg, dersom du skulle falle fra.

Som vi tidligere har skrevet om, er det ikke slik at ektefeller og samboere er likestilte på alle områder. Dette gjelder ikke minst når det kommer til arv. Også når det kommer til livs-(eller dødsrisiko-)forsikringsutbetaling, må dere som er samboere passe på at det går riktig for seg, i tilfelle en av dere skulle falle fra.

Utgangspunktet i Forsikringsavtaleloven skal utbetalingen ved forsikredes død gå til ektefelle eller livsarvinger etter Arveloven. Samboere har ikke automatisk arverett etter hverandre, i hvert fall ikke dersom de ikke har barn sammen.

Les også: Sørg for å skrive samboeravtale

Begunstigelse

For å sikre deg at det faktisk er din samboer som får forsikringsutbetalingen, er du dermed nødt til å begunstige din samboer.

Som forsikringstaker er du i din fulle rett til å begunstige hvem du vil, du trenger bare oppgi navn og personnummer (eventuelt organisasjonsnummer, dersom du ønsker å begunstige en organisasjon) på den begunstigede til forsikringsselskapet.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke har vært samboer med avdøde i mer enn to år  - og heller ikke hadde barn med, eller tidligere har vært gift med avdøde  -  så må du regne med å måtte betale arveavgift på livsforsikringsutbetalingen.

Krysstegning

En annen måte å sikre samboer livsforsikring, er ved at du og din samboer krysstegner hverandre.Dette vil si at du og din samboer er forsikringstaker på hverandres livsforsikringer: Altså; du forsikrer din samboer, og din samboer forsikrer deg. Her vil forsikringsutbetalingen naturlig nok gå til den som eier forsikringen, og man trenger dermed ikke tenke på begunstigelse.

Ved krysstegning, vil du heller ikke måtte tenke på dette med arveavgift.

Lurt å tegne livsforsikring

Årsaken til at det er en stor fordel for samboere å tegne livsforsikring, er at de i mange tilfeller ikke har automatisk arverett til hverandre. Når én av partene dør, kan det dermed komme særkullsbarn som skal ha sin del av arven, og uten livsforsikring kan for eksempel det å ha råd til å beholde boligen ikke være noen selvfølge.

Men en livsforsikringsutbetaling etter avdøde, vil den gjenlevende parten få råd til å betale ut eventuelle arvinger, og likevel kunne beholde huset.

Dere gjør lurt i å sikre dere at forsikringsutbetalingen er på i hvert fall halvparten av boligens verdi, og ideelt sett sletter så mye av gjelden som mulig.

Det anbefales også at samboere skriver samboeravtale og testamente.