Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det første du må gjøre når du får en skade på bil, bolig eller andre ting du har forsikret, er å fylle ut skadeskjemaet.

Så fort du har fått en foreløpig oversikt over skadens omfang, gjør du lurt i å sette i gang med utfylling av skadeskjemaet. Da har du hendelsen friskt i minnet, og forsikringsselskapet ditt får behandlet saken din så hurtig som mulig. Dermed vil du også få raskere erstatning, dersom selskapet kommer frem til at du har krav på det.

Er det snakk om personskade, innbrudd eller brann, skal du naturligvis også ta kontakt med politiet i tillegg til forsikringsselskapet.

Meld skade på nett

I dag kan du i de aller fleste tilfeller fylle ut skadeskjema på forsikringsselskapets nettsider (velg riktig skadeskjema for din skade), eventuelt kan du ta kontakt med forsikringsselskapet på telefon. Det er viktig at du fyller ut skjemaet nøyaktig.

Dette er noen av opplysningene som forsikringsselskapet trenger fra deg i et skadeoppgjør:

  • Hva som er ødelagt, så nøyaktig beskrevet som mulig
  • Når det er kjøpt
  • Pris på skadedagen
  • Bekreftelse fra politi (ved brann, innbrudd eller personskade) sendes forsikringsselskapet

Er du usikker på om du har krav på erstatning for din skade, bør du uansett fylle ut og sende inn skjemaet. <

Bilskadeskjema

Når det gjelder bilskader med to parter involvert, skal begge parter underskrive på meldingen straks etter uhellet. Dermed må også alle opplysningene være tatt med i denne meldingen.

Det er vanlig at man har bilskadeskjema liggende i bilen. Du kan få tak i standardskjemaet Europeisk skademeldingsskjema blant annet ved å kontakte ditt forsikringsselskap.

Skademeldingen skal ikke fordele skyld der og da, men gi et grunnlag for vurdering til forsikringsselskapene. Dersom du har bilder eller andre dokumenter (for eksempel kvitteringer) i tilknytning til saken din, må du ta vare på dette og levere det til forsikringsselskapet ved behov.

Hvis du er usikker på noe i meldingen, angir du det i meldingen og ettersender opplysningene. I de fleste tilfeller vil forsikringsselskapet komme raskt tilbake til deg etter at skaden er meldt, oftest allerede første arbeidsdag.

Dersom forsikringsselskapet ønsker at profesjonelle takstmenn eller lignende skal se på skaden, vil det sørge for at dette blir gjort.

Utbetaling i løpet av 2-3 uker

Erstatningen skal bli utbetalt innen rimelig tid, og vanligvis skjer erstatningsutbetalingen i løpet av to-tre uker.

Før selskapet utbetaler erstatningen skal det klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningssummen.

Når forsikringsselskapet har behandlet saken din, vil det vanligvis ta kontakt med deg per brev eller e-post. Dersom forsikringsselskapet ikke vil gi deg erstatning eller gir deg en avkortning i erstatningsbeløpet, skal dette forklares.

Årsaker til manglende utbetaling eller avkortning kan være at forsikringsselskapet mener at du har vært grovt uaktsom eller har oppgitt uriktige opplysninger. Har du oppgitt uriktige opplysninger, risikerer du også politianmeldelse og straffeforfølgelse. <

Klagemulighet

Dersom uhellet skulle være ute, kan det være betryggende å vite at majoriteten av forsikringskundene er fornøyd med erstatningsoppgjørene sine. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har de siste årene operert med tall som viser at så mange som ni av ti er fornøyd med forsikringsoppgjør.

Og kundetilfredshetsundersøkelser viser også at flesteparten er fornøyde -  i snitt er mer enn 70 prosent av kundene tilfredse med den jobben forsikringsselskapet deres gjør, viser undersøkelser fra BI og Epsi.

Men ikke alle synes at forsikringsselskapene tar en riktig avgjørelse i deres skadeoppgjør. Uenigheten kan for eksempel gå på størrelsen på erstatningsbeløpet eller hvorvidt skaden har skjedd som følge av at forsikringskunden har vært uaktsom. Er du uenig i selskapets konklusjon, har du mulighet til å klage. I første omgang må du klage direkte til forsikringsselskapet, og kommer du ingen vei her, kan du klage til Finansklagenemnda.

Les mer:

Dette er skadeforsikring

Forsikringsklager Skade- og risikostatistikk

Skadeforsikringsselskap i Norge - lenker