Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De siste årene har antall behandlingsforsikringer skutt i været.

Ved å tegne en behandlings- (eller helse-) forsikring, så skal du være garantert å få rask medisinsk behandling.

Mens du i det offentlige helsevesenet kanskje må vente flere måneder på for eksempel en kne- eller skulderoperasjon, så garanterer forsikringsselskapet at du med en behandlingsforsikring sikres behandling i løpet av bare et par uker. Det vanlige er at forsikringsselskapene garanterer deg behandling/operasjon i løpet av 10 til 20 dager.

Dette løses ved at du behandles og/eller opereres i det private helsevesenet - enten i Norge eller utlandet, som i våre naboland, Sverige og Danmark.

Guide til behandlingsforsikring - helseforsikring

Arbeidsgiver betaler

Det blir stadig flere som tegner behandlingsforsikringer i Norge, nærmere bestemt har antallet individuelle behandlingsforsikringer økt fra ca. tretti tusen til over tre hundre tusen på under ti år.

En av hovedårsakene til dette er at det begynner å bli mange bedrifter som tegner behandlingsforsikringer for sine ansatte. Dette gjør de både som et ekstra gode for sine ansatte, men også for å korte ned på sykefravær i virksomheten.

Nyttig for næringsdrivende

I mange tilfeller er det ikke noen behandlingskø. I de tilfellene har ikke denne forsikringen noen verdi. Hvor ofte du reellt sett vil trenge en behandlingsforsikring er usikkert, fordi det er vanskelig å anslå om og hvor mye tid du sparer med denne forsikringen.

Når det kommer til private, individuelle behandlingsforsikringer, er det naturlig nok noen grupper det vil være mer aktuelt for enn andre. Dette gjelder blant annet selvstendig næringsdrivende, som ikke har gode sykeforsikringsordninger gjennom en arbeidsgiver., og derfor får et større økonomisk tap ved sykefravær. En tømrer, som driver for seg selv, vil for eksempel ha en ekstra stor fordel av å korte ned sykefraværet med en behandlingsforsikring.

Dette dekkes

Selv om behandlingsforsikringen ofte brukes til behandling av muskel- og skjelettplager, dekker noen av forsikringene også behandling av mer omfattende sykdomstilstander, slik som kreft.

Noen selskaper lover at det ikke skal være begrensning i forsikringen når det kommer til behandlingstid- eller pris. Men vilkårene vil variere mellom de ulike selskapene, så dette må du nesten sjekke nærmere opp med ditt selskap, dersom du bestemmer deg for å tegne helseforsikring.

Det er behandling som er nødvendig for å komme tilbake til jobb som er den grunnleggende faktoren, og det er dette som legges til grunn for hva som dekkes. Om man må betale egenandel, og eventuelt hvor mye, vil også variere noe mellom selskapene,og  bedriftenes avtaler.

Her er noen eksempler på hva som normalt kan dekkes i denne forsikringen.

 • Fysioterapi og kiropraktikk
 • Kirurgi
 • Kreftbehandling
 • Organtransplantasjon
 • Rehablitering
 • Spesialistbehandling
 • Sykehusbehandling
 • Utredninger

Dette dekkes ikke

Her er noen eksempler på hva som gjerne ikke dekkes:

 • Diett- og vektregulerende behandling
 • Eksprementiell behandling
 • Graviditets- og fødsselsbehandling
 • Kosmetisk behandling
 • Psykiske lidelser
 • Rusmiddelbehandling
 • Tannlegebehandling

Kritikk

Kritiske røster mot behandlingsforsikring mener blant annet at denne type forsikringer vil føre til forskjellsbehandling på helsefeltet, ved at de som har god økonomi kan betale seg til raskere behandling, mens andre igjen ikke har råd til dette.

Det blir også hevdet, blant annet fra myndighetshold, at det i Norge skal være unødvendig å betale for en behandlingsforsikring, men at forsikringsselskapenes markedsføring kan skremme folk til å tenke at dette er noe man bør ha.