Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Veien til drømmeboligen kan gå gjennom medlemskap i et boligbyggelag.

Ifølge OBOS blir nå så mange som én av fire boliger i Oslo og omegn kjøpt med forkjøpsrett, og mange som brukte forkjøpsretten sin, hadde bare noen få års medlemskap. I et tøft boligmarked, kan det altså være lurt å tegne medlemskap i et boligbyggelag.

Ved å være medlem i et boligbyggelag, som OBOS, NBBL eller USBL, kan du bruke forkjøpsretten din til å sikre deg boliger som det er forkjøpsrett på. Det vil fremkomme av annonsen om det er forkjøpsrett eller ikke på den enkelte bolig - du kan også finne boliger med forkjøpsrett på boligbyggelagenes nettsider.

Slik fungerer forkjøpsretten

Du kan bruke forkjøpsretten din ved enten å delta i budrunden, eller du kan først tre inn i avtalen etter at selger har akseptert bud fra en budgiver. Du kan da overta boligen for den aksepterte summen.

Dette kan du naturlig nok bare gjøre, dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren.

Du må sende melding om forkjøpsrett til boligbyggelaget innen den meldefristen som er satt. Eventuelle bud sender du som vanlig til eiendomsmegleren.

Sørg også for at medlemskapet er i orden (du må ha betalt medlemsavgiften), og selvsagt må du også ha finansieringen i orden, hvis du skal kunne benytte deg av forkjøpsretten din.

Det er vanlig med en karantenetid etter at du har brukt forkjøpsretten din. Det betyr at du da ikke kan benytte deg av forkjøpsretten før etter for eksempel to år.

Forhånds- og fastprisavklaring

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på:

Forhåndsavklaring

Boligen blir annonsert for forkjøp før den er solgt, normalt med en prisantydning. Når selger har akseptert ett bud, blir alle som har meldt forkjøp kontaktet av boligbyggelaget. Du må da omgående, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Fastprisavklaring

Ved denne typen avklaring, har det vært budrunde og selger har akseptert ett bud. Den prisen som blir annonsert, tilsvarer akseptert bud.

Sender du melding om forkjøp, så plikter du å overta boligen -  såfremt ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

Allerede andelseier

Dersom det skal selges en bolig i et borettslag, der du allerede eier en andel, gir dette deg forkjøpsrett foran andre medlemmer.

Er det flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det den som har bodd lengst i borettslaget som skal få tilslaget.

Overføre ansiennitet

Du kan overføre medlemskap/ansiennitet til nære slektninger i rett oppad- eller nedadstigende linjer, slik som barn/barnebarn, eller foreldre/besteforeldre. Det er også mulig å overføre medlemskap til søsken eller ektefelle.

Du kan ikke få ansiennitet som er lenger enn du selv har levd. Det vil si at dersom du er tretti år, og får overført et førti års medlemskap fra din mor eller far, så får du ikke lenger ansiennitet enn tretti.

Felles forkjøpsrett

Er du medlem i ett boligbyggelag, for eksempel OBOS, har du forkjøpsrett på boliger som tilhører dette boligbyggelaget. Men det finnes også flere boligbyggelag som tilbyr felles forkjøpsrett.

Da kan du bruke din opparbeidede ansiennitet i ett boligbyggelag til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen.

Les mer:

Når du kjøper bolig

Eierformer

Hva skal du legge vekt på før du kjøper

Lenker til boligbyggelag:

OBOS

NBBL

USBL