Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fem nye varmepumpemodeller er testet av svenske Energimyndigheten, men flere av disse oppnådde skuffende testresultater.

Fem nye varmepumpemodeller fra henholdsvis tre produsenter er nå blitt testet av svenske Energimyndigheten, melder Forbrukerrådet om.

Energimyndigheten har testet 35 luft-til-luft-varmepumper siden 2005, og og i vår analyserte Forbrukerrådet resultatene til varmepumpene som har blitt testet tre ganger eller mer.

De fem varmepumpene som nå har blitt testet, oppnådde ikke like gode resultater som modellene som havnet øverst i Forbrukerrådets oversikt,  nemlig IVT Nordic Inverter 12 KHR-N og Mitsubishi Electric FD Heat Kirgamine 6,6.

Skuffende

Av de sist testede modellene, var det særlig Electrolux' to modeller som oppnådde ganske skuffende resultater. Modellene, med betegnelsene EXH09HL1 og EXH12HL1,  fikk svake testresultater både når det kom til årsvarmefaktor (COP) og varmeeffekt (NB: Du kan lese mer om de ulike varmepumpebegrepene nederst i artikkelen).

Fujitsu-varmpeumpemodellen ASYG09LTCB gjorde det derimot brukbart både når det kommer til årsvarmefaktor og varmeeffekt.

Også to nye modeller fra varmepumpeprodusenten IVT ble testet av Energimyndigheten, og de kom heller ikke veldig dårlig ut. På den annen side når ingen av dem opp mot tidligere nevnte testvinner Nordic Inverter 12 KHR-N.

Velg riktig varmepumpe

For å hjelpe forbrukerne på vei med å ta et riktig varmepumpevalg, har Forbrukerrådet laget en varmepumpeguide med utgangspunkt i testene til svenske Energimyndigheten.

Det er viktig å velge en varmepumpe som er tilpasset temperaturen der man bor, ellers er man ikke garantert at besparelsen med pumpen blir så stor.

Når du skal gå til innkjøp av en varmepumpe, må du derfor ta utgangspunkt i hvor kaldt det er i januar der du bor, i tillegg til årsmiddeltemperaturen og energibehovet ditt. Hvordan du kan finne frem til disse tallene, kan du se i Forbrukerrådets guide.

Finn riktig modell

Etter at du har funnet frem til tallene vi nevnte i forrige avsnitt, kan du finne en varmepumpe som passer for deg i denne tabellen som Forbrukerrådet har laget.

Merk at du ikke finner alle varmepumper på markedet i denne tabellen. Her finner du de varmepumpene som er testet tre ganger eller mer av Energimyndigheten, og som også blir solgt i Norge.

Ikke monter selv

Du må regne med å betale mellom 15.000 og 25.000 (inkludert montering) for en god luft-til-luft-varmepumpe.

Det anbefales ikke å montere varmepumpen selv, blant annet fordi det krever mye spesialverktøy og det er fare for alvorlige personskader om dette ikke gjøres riktig. En feilmontering vil dessuten føre til at varmepumpen blir mindre effektiv og at levetiden blir kortere.

Viktige begreper

Varmefaktor

Kalles vanligvis COP (Coefficient of Performance). Beskriver forholdet mellom pumpens avgitte effekt i varme og tilført effekt. 2,0 i varmefaktor/COP innebærer at pumpen produserer dobbelt så mye varme som en ordinær panelovn ville ha klart med det samme energiforbruket.

Årsvarmefaktor

Beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år. Jo høyere årsvarmefaktor, jo lavere strømforbruk og jo lavere strømregninger på deg. Én av to faktorer Forbrukerrådet har valgt å vektlegge i vår analyse.

Varmeeffekt

Beskriver hvor mye varme pumpen klarer å produsere ved gitte forutsetninger. Oppgis vanligvis i kilowatt (kW). 1 kW = 1.000 watt. Varmeeffekten vil normalt synke med synkende utetemperatur. Jo høyere varmeeffekt, jo større er sjansen for at varmepumpen vil klare å holde boligen din varm. Én av to faktorer Forbrukerrådet har valgt å vektlegge i vår analyse.

 

Les mer om varmepumper:

Kjøpeguide varmepumpe

Anbud på varmepumpe

Kalkulator:

Lønnsomhetsberegning av varmepumpe
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.