Du kan få rabatter ved å samle forsikringene dine hos ett selskap. Men det lønner seg ikke alltid å samle alt på ett sted.

De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet.

Samlerabatten ligger fra null til 20 prosent i selskapene. Noen gir også andre kundefordeler til totalkunder. Det kan være at du får automatisk forsikring på alle nye gjenstander du kjøper. Noen gir gratis leiebil ved skade på bilen din. En annen vri er at totalkundene får lavere egenandeler enn andre kunder.

Det er viktig å ta hensyn til samlerabatter når du skal sammenligne forsikringer. Ser du bare på prisen på 1 forsikring vil sammenligning lett bli skjev. Når du kan få opp til 20 prosent samlerabatt mot null på flere kan dette ha avgjørende betydning for sammenligningen.

Det er mest praktisk å ha alle forsikringene samlet ett sted. Men det er ikke så praktisk at det er noen grunn til å betale 500 kroner mer for å slippe å bruke to selskap. Hvis du for eksempel har to biler, kan det være billigere å forsikre den ene av dem et annet sted enn i hovedselskapet ditt. Det er jo totalsummen som teller.

Sjekk priser

Det anbefales at man jevnlig, for eksempel én gang i året, går gjennom forsikringsbehovet sitt. Da kan det også lønne seg å sjekke om man kan minske forsikringskostnadene sine. Det kan være at noen selskaper har spesielt gode tilbud på én type forsikring, derfor bør du sjekke priser i forskjellige selskaper.

Du bør da også undersøke om det i ditt tilfelle vil være lurere å spre forsikringene dine på forskjellige selskaper, eller om totalkunderabattene faktisk er så gode at du bør samle alt på ett sted. Er du opptatt av hva som er mest lettvint, vil det selvsagt virke mer praktisk å være kunde i ett selskap - og dermed få alle regninger og papirer derfra, men det er altså ingen garanti for at dette vil lønne seg økonomisk.

Sikkerhetsrabatter

Vær også oppmerksom på at det er mulig å få rabatt på forsikringen også ved å innføre ulike sikkerhetstiltak, som for eksempel ved å installere alarm i huset eller bilen.

Hva som gir rabatter, og størrelsen på dette, er ulikt fra selskap til selskap. Hvert enkelt sikkerhetstiltak gir kanskje ikke mer enn 5-15 prosent, men samlet kan det bli noen prosent - og dermed en del kroner i avslag på regningen.

Men dette igjen må altså veies opp mot kostnadene ved for eksempel å være koblet opp mot alarmselskaper. Sørg i hvert fall for å få med deg rabattene du har krav på i det selskapet du er i. Når du sjekker prisene i andre selskap, må du være oppmerksom på at du kan få rabatter for andre sikkerhetstiltak enn i ditt nåværende.

Samlerabattene med 3 og 5 forsikringer

Dette er rabatten du får hvis du har tre eller 5 forsikringer. Her er listen sortert etter rabatten du får ved å ha tre forsikringer.

  Antall forsikringer
Forsikringsselskap 3 5
Gjensidige 18% 18%
Boligbyggelagenes Forsikring 15% 15%
OBOS Forsikring 16% 18%
Storebrand 15% 15%
Vardia Forsikring 15% 15%
Tryg Forsikring 12% 17%
Codan 10% 15%
Frende 10% 17%
Komplett Forsikring 10% 15%
Sparebank 1 Forsikring 10% 20%
Troll Forsikring 10% 15%
If 6% 10%
DNB Skadeforsikring 5% 15%
Eika Forsikring 0% 0%
Jernbanepersonalets Forsikring 0% 0%
KLP 0% 0%
Landsbruksforsikring 0% 0%
Nemi Forsikring 0% 0%
Rema Forsikring 0% 0%

Oversikt over samlerabattene

En full oversikt over samlerabattene i skadeforsikringsselskapene. Listen er alfabetisk sortert.

Selskap Rabatter
Boligbyggelagenes Forsikring 18 % rabatt ved 2 hovedforsikringer (bil, villa, innbo, liv- og uføreforsikring). Gis ikke på kollektiv reiseforsikring og innboforsikring.
Codan Ved kjøp av 3 forsikringer gis det en totalkunderabatt på opp til 10%. En av forsikringene må være bil, hus, hytte eller innbo. Fem forsikringer, hvorav to hovedprodukter gir 15 %.
DNB Skadeforsikring 3 forsikringer gir en samlerabatt på 5 %, fire forsikringer gir 10 %, fem forsikringer gir 15 %.
Eika Forsikring Gir ingen samlerabatter.
Europeiske Reiseforsikring Siden Europeiske er eid av If, følges den samme rabattskalaen som If.
Frende Gir 10 % rabatt med 3 forsikringer, og 17 % ved 5. Gir en lojalitetsbonus på 5 prosent etter 3 sammenhengende år.
Gjensidige Tre forsikringer 18 % rabatt. To gir 14 % rabatt. Ett gir 10 % rabatt. En av forsikringene må være et hovedprodukt. Dette er hus/innboforsikring, bilforsikring, dødsfallsforsikring, uføreforsikring, barneforsikring, behandlingsforsikring.
If Nivå 1 gir 10 prosent rabatt. Kravet er å ha enten bil eller boligforsikring. Det gis en egenandelsfordel på 200 kr per år. Nivå 2 gir 15 prosent rabatt. Kravet er både bil og boligforsikring. Egenandelsfordelen er 300 kroner per år. Nivå 3 gir 400 kroner i egenandelsfordel per år. Fordelsprogrammet krever at du har elektroniske forsikringsdokumenter.
Jernbanepersonalets Forsikring Gir ingen samlerabatter.
KLP Gir ingen samlerabatter.
Komplett Forsikring 10% ved tre forsikringer, ett må være hovedprodukt, 12% ved fire forsikringer, to må være hovedprodukter, 15% ved fem forsikringer, tre må være hovedprodukter, 20% ved seks forsikringer, fire må være hovedprodukter.
Landsbruksforsikring Gir ingen samlerabatter.
Nemi Forsikring Gir ingen samlerabatter.
OBOS Forsikring 2 fordelsprodukter gir 13 % rabatt. 3 gir 16 % rabatt. Fire og flere gir 16 % rabatt. Et fordelsprodukt er forsikring av innbo, hus, fritidshus, reise, fritidsbåt, bil, bobil, mc. Det gis ikke rabatt på innboforsikring.
Rema Forsikring Gir ingen samlerabatter.
Sparebank 1 Forsikring Det gis 10 prosent ved tre forsikringer (eller hus+bil). Det gis 15 % ved 4 forsikringer. Det gis 20 % ved 5 forsikringer og e-kunde.
Storebrand Gir 15 prosent ved minst tre forsikringer. To av disse må være en hovedforsikring (bil, innbo, hus, eller hytte).
Troll Forsikring 10% ved tre forsikringer, ett må være hovedprodukt, 12% ved fire forsikringer, to må være hovedprodukter, 15% ved fem forsikringer, tre må være hovedprodukter, 20% ved seks forsikringer, fire må være hovedprodukter.
Tryg Forsikring Tryg Plus gir 12 % rabatt på forsikringen ved kjøp av tre forsikringer. hvorav én av dem må være hus, innbo eller bil. Ved fem forsikringer er rabatten 17 %. To må være hus, innbo eller bil.
Vardia Forsikring Gir 15 % rabatt ved bil, hus- og/eller innboforsikring, samt èn forsikring til.
Water Circle 15 prosent rabatt hvis man samler alle forsikringene, har vært skadefri i 3 år, og anbefaler selskapet til 3 venner.

 

Se også:

Vilkår skadeforsikring
Her finner du en oversikt over lenker til alle forsikringsvilkårene på de enkelte forsikringsproduktene.

Priser skadeforsikring
Her finner du en oversikt over hvor du kan finne priser på skadeforsikringer.

Hvordan sammenligne selskap
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring