Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du dyre malerier, smykker eller kanskje en verdifull frimerkesamling, kan det være lurt å ha en spesialforsikring.

Verdisakforsikring må brukes på verdifulle gjenstander som den vanlige innboforsikringen ikke dekker.

Med verdisaker mener vi verdifulle gjenstander som for eksempel dyre kameraer, bunader, kunstgjenstander, smykker, malerier, frimerkesamlinger og musikkinstrumenter.

Forsikret på reise

Her må du se på hva innboforsikringen din dekker av enkeltgjenstander eller samlinger. Gjenstanden er også forsikret på reise, men kan det være begrensninger i enkeltbeløp.

Har du spesielt verdifulle gjenstander, bør du absolutt forsikre dem særskilt.

Forsikringen dekker det meste av skader som for eksdempel tap, eller skader. For eksempel kan en verdisakforsikring være god å ha, dersom du får en rift i bunaden din på 17. mai.

Prisen på forsikringen avhenger av verdien, og ikke minst om gjenstanden er i bruk utenfor huset. Golfutstyret vil derfor koste (relativt sett i forhold til verdi) enn maleriet som bare henger hjemme (Se priseksempler fra DNB nederst i artikkelen).

Taksering

Det kan være at forsikringsselskapet ønsker en taksering av gjenstanden, eller samlingen, dersom det er spesielt verdifulle ting det er snakk om. Du må sjekke med forsikringsselskapet hvilke summer de opererer med, men det kan for eksempel dreie seg om gjenstander som er verdt mer enn 20.000 kroner.

Du må også oppgi opplysninger om gjenstanden, slik som fabrikat, type, serienummer, alder og verdi.

Egenandel

Forsikringsselskapene krever gjerne at du allerede har en annen forsikring hos dem, for at du skal kunne få verdisakforsikring.

Egenandelen vil ofte være på 10 prosent, eventuelt kan det være snakk om et minimumsbeløp på for eksempel 500 kroner.. Det er trolig at du vil få dekket et større beløp enn ved en vanlig innboforsikring.

Det forventes selvsagt at du også tar ditt ansvar for at verdigjenstanden ikke blir skadet eller stjålet. Blant annet bør du sjekke om forsikringsselskapet ditt godtar at du sender gjenstanden som ekspedert bagasje.

Priseksempler

I tabellen nedenfor har vi hentet noen priseksempler fra DNB Forsikring. Som du kan se av tabellen, så er kameraet (som også er den billigste gjenstanden) dyrest å forsikre, når man ser på forsikringskostnaden i prosent av verdien.

Det er trolig at dette skyldes at det er større sannsynlighet for at et kamera kan bli skadet eller stjålet, i og med at dette er noe du ofte bærer med deg ute.

Verdisak Verdi Pris I prosent
Kamera 6 000 278 4,6%
Bunad 20 000 266 1,3%
Smykke 10 000 120 1,2%
Golfutstyr 25 000 442 1,8%
Maleri 100 000 559 0,6%

Kilde: DNB Forsikring

For å vite mer om priser på forsikring av din verdigjenstand, må du nesten be ditt eget forsikringsselskape om et tilbud. Dette kan du vanligvis gjøre ved å fylle ut et skjema på nettet.

På denne siden finner du lenker til forsikringsselskapenes nettsider om forsikring av verdisaker.

Les mer:

Verdisaksforsikring

Innboforsikring

Hvordan sammenligne selskap

Dette er skadeforsikring

Overforsikring