Den flytende renten på studielånet blir 2,477 prosent fra 1. november.

Det settes stadig nye rekorder for studielånsrenten, og rekordene  går i i Lånekassen-kundenes favør.

I juni kunne vi melde om at ti års-fastrenten aldri hadde vært lavere. Denne gangen er det altså den flytende renten Lånekassen melder om rekord for.

Laveste på 65 år

Den flytende renten er på 2,477 prosent fra 1. november, og dette er det absolutt laveste rentenivået som har vært siden Lånekassen ble opprettet for 65 år siden.

– For første gang i historien er den flytende renta i Lånekassen under 2,5 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i en pressemelding fra Lånekassen.

Renten har vært 2,575 prosent siden mai i år.

Kan binde i oktober

Dersom man ikke aktivt velger fastrente i den perioden man har mulighet til å binde, vil man ha flytende rente i Lånekassen. Fastrentenivået som ble bestemt i juli, er som følger:  2,477 prosent for tre år, 2,575 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid. Neste mulighet for å binde renten er 1.-12. oktober.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året.

374.300 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 183.200 har valgt å binde studielånsrenten.

Om fast og flytende rente

Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer (statskasseveksler) med gjenstående varighet fra 0-3 måneder. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året (mot 4 ganger tidligere). Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to månder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Renten på fastrentelån, med tre og fem års varighet, blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og 10 års varighet. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Også her blir renten fastsatt 6 ganger i året. Grunnlag er én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Renten på statskasseveksler i januar bestemmer dermed  fastrenten i mars.

Historisk rente

Lånekassen vil ligge noe lavere enn boliglånsrenten sett over tid. I tider med rentenedgang kan likevel boliglånsrenten ligge lavere, sett over et helt år. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen i Lånekassen. Renten her vil reagere senere enn resten av markedet. Over tid vil dette utjevne seg.

I gjennomsnitt har renten i Lånekassen ligger omtrent ett prosentpoeng under boliglånsrenten.

År Lånekassen Boliglån Forskjell
1998 4,80% 7,58% -2,78%
1999 7,70% 7,72% -0,02%
2000 7,80% 7,77% 0,03%
2001 7,80% 8,49% -0,69%
2002 7,70% 8,25% -0,55%
2003 7,20% 5,82% 1,38%
2004 3,40% 3,82% -0,42%
2005 2,83% 3,65% -0,82%
2006 3,40% 4,08% -0,68%
2007 4,65% 5,59% -0,94%
2008 6,08% 7,08% -1,00%
2009 4,80% 4,17% 0,63%
2010 2,92% 4,14% -1,22%
2011 3,23% 4,21% -0,98%

 

Se også:

Les mer om studielån

Råd om studielån

Dette kan du få lån og stipend til

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Kalkulatorer:

Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.