Boligkjøp- og salg er til en viss grad risikosport. Ved å tegne forsikringene vi omtaler i denne artikkelen, kan du minske risikoen.

Nesten hver femte boligkjøper oppdager skjulte mangler i boligen han har kjøpt. Og selgers ansvar etter avhendingsloven er høyt, fordi han er ansvarlig for skjulte feil han ikke kjenner til.

For å gardere seg mot ansvar for slike feil, kan selgere tegne en eierskifteforsikring for å beskytte seg for krav fra kjøperen.

Flertallet tegner eierskifteforsikring

Forsikringen dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven. Forsikringsselskapet tar klagebehandlingen for selgeren, og utbetaler eventuell erstatning direkte til kjøperen.

I dag tegner så mange som 70-80 prosent av landets boligselgere eierskifteforsikring. Den største aktøren på markedet er Protector.

Selgere bør tegne eierskifteforsikring

Skal du selge en bolig, bør du vurdere å tegne eierskifteforsikring. Da får du først og fremst en kranglefantgaranti. Mange boligkjøpere krangler på småting. Nå slipper du å forholde deg til klagene, du kan bare henvise til selskapet.

Hvis du er usikker på om du skal tegne en slik forsikring, bør du vurdere risikoen for om det kan dukke opp skjulte mangler av vesentlig art. Det er en mye høyere risiko for dette, dersom du selger et eldre hus fremfor en ny og mindre leilighet, for eksempel.

Vær nøye med skjemautfylling

Prisen på en eierskifteforsikring er på tre-fire promille av kjøpesummen. Hvis det viser seg at feilen gir utbetaling, betaler forsikringsselskapet ut pengene. Utbetalinger kan gå opp i flere hundre tusen kroner, og det er godt å slippe når du nettopp har kjøpt ny bolig.

Når du tegner eierskifteforsikring skal du fylle ut et egenerklæringsskjema. Her må du passe på å fylle ut riktig. Kjenner du til vannlekkasjer på taket må du svare «Ja». Svarer du «Nei», risikerer du ansvar for feilaktige opplysninger. Er du usikker, må du svare «Vet ikke».

Boligkjøperforsikring

Det er mulig å klage i inntil fem år etter boligkjøpet, men i svært mange tilfeller opplever boligkjøpere i dag at de ikke har mulighet til å klage direkte til selger, men i stedet må henvende seg til selgers eierskifteforsikringsselskap.

En del misfornøyde boligkjøpere har følt seg små i møte med det store juridiske apparatet som eierskifteforsikringsselskapet er, og de har opplevd at saksgangen har blitt dyr og langvarig.

Juridisk bistand

Dette er sannsynligvis årsaken til at nesten av fjerdedel av boligkjøperne nå velger å tegne en boligkjøperforsikring, rett og slett for å kunne stille med et lignende juridisk apparat i ryggen i møtet med eierskifteforsikringsselskapet.

Ved å tegne en boligkjøperforsikring, får du juridisk bistand fra selskapet både når du skal klage til eierskifteforsikringsselskapet, og også videre dersom saken ender i rettsvesenet. Du kan få bistand i inntil fem år etter overtakelse, altså like lenge som avhendingsloven gir deg mulighet til å klage etter boligkjøp.

Risikerer dobbelforsikring

Du skal være klar over at du også gjennom villa- og innboforsikringen har mulighet til å få juridisk hjelp, når du oppdager - og ønsker å klage på - skjulte mangler i boligen. Du bør derfor sjekke opp hva du får av rettshjelp gjennom den forsikringen du allerede har - altså hvor store advokatkostnader som kan dekkes, og hva egenandelen er - før du sier ja til å tegne en boligkjøperforsikring.

Du bør også tenke litt gjennom hvor stor mulighet det er for at du vil få bruk for denne type forsikring. Det er blant annet større risiko for skjulte feil og mangler, dersom du kjøper en eldre bolig enn en ganske ny bolig. Det vil også ofte være slik at utbedringskostnader kan bli større i en enebolig enn i en mindre leilighet, for eksempel.

Priser på boligkjøperforsikring

Det er Help som er den store aktøren på dette forsikringsområdet, og du vil som oftest bli tilbudt å tegne en slik forsikring i møte med boligselgers eiendomsmegler.

Prisene på boligkjøperforsikring fra Help er som følger:

Borettslagsbolig: Kr 3500
Aksje- og selveierleilighet: Kr 5500
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig, tomt: Kr 7900

Det er ingen egenandel ved bruk.

Dobbeltboligforsikring

Frykter du å bli sittende med to boliger over tid ved boligsalg, har du mulighet til å tegne en såkalt dobbeltboligforsikring.

De fleste i dagens boligmarked får solgt boligen sin i løpet av par-tre måneder. Men noen uheldige boligselgere får problemer med å selge huset sitt, og dersom de allerede har kjøpt en ny bolig, kan det innebære store kostnader i noen måneder.

Enkelte meglerfirmaer gir deg mulighet til å tegne en dobbeltboligforsikring, som skal gjøre at du ikke havner i et økonomisk uføre ved å sitte på to boliger gjennom lengre tid. Nærmere bestemt kan forsikringen dekker kjøpers kostnader med så mye som 15.000 per måned i inntil ni måneder, dette gjelder altså kostnader ved boligen du prøver å selge.

Vurdér om du trenger

Du må selv vurdere om en slik forsikring er noe for deg. Dersom du vet at boligen din er lettsolgt, er det for eksempel mindre behov for å tegne dobbeltboligforsikring. Dersom du har en ganske romslig økonomi, og tåler å betale på to boliger i noen måneder, vil det heller ikke være nødvendig. Men vet du at du har lite å gå på økonomisk, og i tillegg vet at det kan bli vanskelig å få solgt akkurat din bolig (for eksempel hvis det er lang omsetningstid der du bor), så vil en dobbeltboligforsikring gi deg en ekstra trygghet.

Ved å selge før du kjøper, unngår du naturlig nok hele denne problematikken.

Mer enn tre måneder

Blant forutsetningene for dobbeltboligforsikringen, er at du må ha forsøkt å selge boligen din i tre måneder.

Du må videre godta bud innenfor 90 prosent av markedsført prisantydning, ellers vil du ikke få utbetalt erstatning.

Prisen, som er oppgitt på de eiendomsmeglersidene vi har sett på, er 7400 kroner.

 

Les mer om boliglovverket:

Eierskifteforsikring

Boligkjøpsforsikring

Dobbeltboligforsikring

Boliglovverket

Rettelse eller prisavslag

Bruktboligsalg og lovverket

Dette kan kjøperen kreve når selgeren er ansvarlig