Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å sette av et beløp hver gang man bruker bankkortet kan det bli sparepenger av.

Tjenesten går enkelt forklart ut på at du kan opprette en spareavtale, som gjør at du får trukket et lite beløp - som du selv bestemmer - hver gang du «drar kortet». Du kan også opprette en spareavtale, der kjøpesummen blir rundet opp til nærmeste 10, 50 eller 100, og hvor differansen utgjør sparebeløpet. Beløpet går rett inn på sparekontoen din.

Mange sier at dette er en genial spareform. Det er å trekke det vel langt. Du betaler tross alt for all sparingen selv, og du får lav rente på pengene du har stående. I forhold til BSU ligger selvfølgelig denne sparingen langt bak på skalaen. Et annet alternativ er å gjøre et fast trekk på kontoen. Det er jo egentlig akkurat det samme, bare med den forskjellen at du vet eksakt hvor mye du trekker.

Men det som er bra er at mange sikkert sparer mer enn de ellers ville gjort. Sannsynligvis er noe av sjarmen for mange at de ikke hvor mye de sparer, og blir positivt overrasket over hva beløpet har vokst til.

Dette er mikrospar

Dette er de forskjellige måtene du kan spare på hver gang du bruker kortet:

  • Fast beløp per gang. Du setter av et fast kronebeløp hver gang du trekker kortet
  • Fast prosentandel. Du setter av et prosentvis beløp som regnes i forhold til beløpet som trekkes
  • Runde oppover til visse beløp. Du sparer forskjellen mellom det beløpet og det avrundede beløpet.

Du sparer ikke noe ved uttak i minibank, eller bruk av kredittkort. Det er kort som er knyttet til en konto som kan brukes til dette.

Du knytter sparebeløpene til ordinære kontoer i banken.

Alt ordnes i nettbanken. Du både oppretter, endrer og avslutter sparingen der. I tillegg knytter du den til en eller flere kontoer.

Dersom du betaler veldig hyppig med kort, kan du begrense sparingen for eksempel til et maks antall transaksjoner eller et maks sparebeløp per dag. Gjennomsnittsnordmannen foretar forøvrig 300 korttransaksjoner årlig.

All sparing må være i hele kroner. Minste faste beløp er 2 kroner.

Det er ingen som tar noen gebyrer eller annen betaling for denne tjenesten.

Disse bankene har et tilbud om mikrospar

Det er i dag 16 banker i SpareBank 1-gruppen, pluss 5 andre som har et tilbud om mikrospar.

Bank Navn
DNB Morsom Sparing
KLP SmåSpar
Landkreditt SmartSpar
Nordea MikroSpar
SpareBank 1 Bank Mikrosparing
Sparebanken Sør Små spar

 

DNB
DNB har flere tjenester knyttet til Morsom Sparing. Denne tjenesten er mer rettet inn mot sparemål enn de andre tjenestene.

Du kan spare på tre måter. Dette er ved hver gang du bruker kortet, betaler regninger, eller impulssparer.

Når du skal spare setter du opp et sparemål. Det opprettes en egen konto for dette.

Du kan invitere venner til felles sparemål. Hver har sin egen konto men de blir sett i sammenheng mot sparemålet.

KLP
Du både spare et fast beløp, et prosentvis beløp, og et avrundet beløp. Avrundede beløp kan være 10, 50, eller 100 kroner.

Landkreditt Bank
Her kan du trekke et fast beløp hver gang du trekker kortet. Minste sparebeløp er 2 kroner. Eller du kan runde av oppover til nærmeste hele tikroning.

Nordea
Du kan spare et fast beløp på minimum 5 kroner per gang. Du kan avrunde opp til et nærmere bestemt beløp.

Du kan begrense sparingen til et visst antall sparetransaksjoner, eller maksimalt sparebeløp per dag.

SpareBank 1
Du både spare et fast beløp, et prosentvis beløp, og et avrundet beløp. Minste sparebeløp er 2 kroner.

Sparebanken Sør
Du kan velge om du skal spare et fast beløp hver gang, eller runde av oppover.

Du kan velge beløp fra 2 kroner til 100 kroner.

Kalkulator

Med Smarte Pengers Mikrosparkalkulator kan du beregne hva det blir ut av sparingen. Enten ved å sette av et fast kronebeløp, eller et prosentbeløp av transaksjonen.

Eksempler

Sparingen skjer altså etter "mange bekker små"-prinsippet, og i tabellen under kan du se noen eksempler på hva du kan spare på ett år med en mikrospareavtale.

Vi har lagt inn tre ulike månedlige antall transaksjoner (15, 25 og 50), og fem forskjellige sparebeløp (2, 5, 10, 20 og 30).

Sparebeløp per gang
Ant per mnd 2 5 10 20 30
15 360 900 1 800 3 600 5 400
25 600 1 500 3 000 6 000 9 000
50 1 200 3 000 6 000 12 000 18 000

Kilde: Smarte Penger

Sparekalkulatorer:

Mikrosparkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye det blir ut av mikrosparing. Det vil si at du setter av et lite sparebeløp hver gang du trekker kortet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hvor raskt dobler pengene seg?
Kalkulatoren regner ut hvor raskt pengene dobler seg, med en gitt rente.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hvor raskt blir du millionær?
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.