Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Er du på jakt etter leiebolig, kan det være en god idé å sjekke hvordan prisene er i det området du kan tenke deg å leie.

Det er lurt å orientere seg i leiemarkedet, både dersom du selv skal leie bolig, dersom du skal leie ut bolig eller også dersom du vurderer å investere i en utleieleilighet.

Lenger ned i artikkelen finner du mer om hvilke leieprisstatistikker som finnes.

Leieprisene er naturlig nok høyest i tettbebygde strøk. I Oslo og Bærum var den gjennomsnittlige månedsleien 9008 kroner i 2. kvartal i år, viser ferske tall fra SSBs leiemarkedsundersøkelse. I de minste tettstedene og i spredtbygde strøk var månedsleien til sammenligning 4730 kroner i snitt. Størst økning fra første til andre kvartal i år var det på ettroms boliger, nærmere bestemt var det en økning på 0,6 prosent for denne boligtypen.

Best statistikk i Oslo

Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statstikk å forholde seg til.

For å finne korrekt leieprisnivå er ikke alltid så lett, men det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

  • Sette deg inn i det lokale leienivået
  • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet. Dette kan du for eksempel følge med på via leieannonser på Finn.no.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Tre statistikker

Det er tre tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg, og månedlig statistikk fra Utleiemegleren.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler. Denne er svært nøyaktig. Utleiemeglerens statistikk er best å bruke i en del distrikter utenfor Oslo.

Boligbygg

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis. Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet. Tallene er gjeldende per 2.kvartal 2012.

  Bjerke Gamle Oslo,   Ullern, Vestre- Østensjø,
  Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaug, og Nordre Nordstrand,
Antall rom Stovner, Alna Sagene Frogner Aker S. Nordstrand
Hybel 4 767 6 222 7 018 5 735 4 625
1 rom 6 478 7 852 8 730 7 088 6 335
2 rom 8 970 10 345 11 220 9 579 8 828
3 rom 11 725 13 102 13 977 12 338 11 585
4 rom 15 275 16 650 17 525 15 883 15 133
5 rom 18 861 20 237 21 114 19 468 18 720

 

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittstørrelser for boliger:

Hybel: 20m²

1 rom: 35m²

2 rom: 55m²

3 rom: 70m²

4 rom: 100m²

5 rom: 130m²

Utleiemegleren

Prisene blir presentert månedlig. I oversikten under har vi presentert tallene kvartalsvis. Gjennomsnittstallene er veid for antall utleieforhold per måned. For Oslo er det ikke oppgitt antall leieforhold.

Prisene oppgis for tre typer leiligheter, ett-roms, to-roms, og tre-roms.

Oslo Leie Ant Leie Ant Leie Antall
1. kv. 2009 6 600 9 200 11 800
2. kv. 2009 6 500 8 900 11 800
3. kv. 2009 6 700 9 000 12 100
4. kv. 2009 7 200 9 300 12 000
1. kv. 2010 6 900 9 300 12 200
2. kv. 2010 7 300 9 600 12 200
3. kv. 2010 7 100 9 700 12 700
4. kv. 2010 7 400 10 000 13 200
1. kv. 2011 7 700 10 000 12 800
2. kv. 2011 7 400 9 900 13 400
3. kv. 2011 7 800 10 300 12 700
4. kv. 2011 7 700 10 200 13 700
1. kv. 2012 7 900 10 100 13 400
2. kv. 2012 8 000 10 600 13 900

Utleiemegleren registrerer utleiepriser også i seks andre regioner:

  • Bergen
  • Bærum
  • Drammen
  • Romerrike
  • Stavanger
  • Trondheim

Men vær oppmerksom på at utvalget av de enkelte leilighetstypene er relativt lite i noen av distriktene, noe som gjør at leieprisen kan variere tilfeldig.

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med leienivå etter antall rom og etter antall kvadratmeter. Statistikken forteller mer om forskjellene mellom de ulike regionene, og mellom ulike størrelser. Denne undersøkelsen oppdateres årlig.

Denne statistikken er vesentlig mer unøyaktig enn den Boligbygg lager i Oslo, ganske enkelt fordi områdene er så store. Innenfor hvert enkelt område er det igjen store forskjeller.

Leiepris etter antall rom

Statistikken er delt inn i etter hvor mange rom boligen har. Det er det første rommet som er dyrt. I gjennomsnitt koster rom nr 2 bare ca. en fjerdedel av rom nr 1.

Det er også oppgitt prisen per kvadratmeter, der kvadratmeterprisen faller med antall rom. Dette er leieprisstaistikken for 2011. Det er ikke oppdaterte tall i 2012 brutt ned på antall rom og distrikter.

Gjennomsnittlig månedleie          
Distrikt 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom
Oslo med Bærum 6 270 7 902 10 259 12 486 14 256
Akershus (ekskl. Bærum) 5 372 5 905 7 460 7 978 *
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 4 325 6 377 7 854 9 566 11 493
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere 4 779 5 294 6 362 6 851 *
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere 4 093 4 632 5 367 5 878 6 242
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk * 4 176 4 326 4 505 *
           
Gjennomsnittlig årlig kvadratmeterpris          
Oslo med Bærum 2 628 1 983 1 843 1 707 1 577
Akershus (ekskl. Bærum) * 1 384 1 330 1 117 *
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 2 223 1 610 1 379 1 309 *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere * 1 244 1 066 919 *
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere * 1 090 932 771 758
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk * 929 703 582 *

 

Etter antall kvadratmeter

Denne statistikken er delt inn i seks kategorier etter bruksarealet på utleieboligen.

Gjennomsnittlig månedleie            
Distrikt Under 30 30-49 50-79 80-99 100-119 120 og mer
I alt 5 147 5 745 6 222 7 316 8 153 9 027
Oslo med Bærum 6 589 7 657 9 161 11 743 13 567 14 833
Akershus (ekskl. Bærum) * 5 989 6 816 7 393 * *
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 6 131 6 797 7 321 9 354 10 235 10 950
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere 5 056 5 169 5 901 6 830 7 857 *
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere 4 536 5 004 5 184 5 706 6 000 6 763
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk * * 4 290 4 430 * *
             
Gjennomsnittlig årlig kvadratmeterpris            
I alt 2 508 1 562 1 209 1 030 936 753
Oslo med Bærum 3 212 2 255 1 824 1 659 1 564 1 303
Akershus (ekskl. Bærum) 2 752 1 617 1 348 1 062 * *
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 2 903 1 825 1 450 1 292 1 181 940
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere 2 660 1 481 1 157 967 * *
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere 1 977 1 372 980 805 705 567
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk 1 594 1 090 795 625 * *

Kilde: SSB.

 

Leiepriser:

Leieprisveileder
Her kan du finne leiepriser i Oslo. Veilederen er laget av Boligbygg.

Leiepriser
Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Leiemarkedet
Bolig til leie på FINN.

Kalkulatorer:

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.