Fikk du skatteoppgjør i juni eller juli, er første restskattfrist for deg i dag.

Må du betale mer enn 1000 kr i restskatt, blir betalingen delt på to terminer - disse har betalingsfrist henholdsvis 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Den tidligste forfallsdato er 20 august, altså i dag. Fikk du ditt skatteoppgjør i juni eller juli, må du betale restskatten din i dag.

Neste betalingsfrist, altså for resten av beløpet du skylder, er 24. september.

Les også: Flere får skatteoppgjør tidligere

500.000 av dem som fikk skatteoppgjøret sitt i juni må betale restskatt. I snitt må de ut med 11.400 kroner.

Av dem som fikk oppgjøret i juli, er det 115.000 som må betale restskatt. Mange av disse skattyterne er næringsdrivende, og de må i gjennomsnitt ut med 37.800 kroner i restskatt.

Betal også ved klage

Du må betale restskatten, selv om du har sendt klage på likningen. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, påløper forsinkelsesrente. Fra 1. januar 2012 er forsinkelsesrenten satt til 8,75 prosent. Det kan bli andre ord bli svært dyrt for deg om du ikke betaler restskatten innen fristen.

Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret. Du må bruke KID-nummer ved elektronisk betaling. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.