Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forutsetningen er at du bare gir litt om gangen.

Denne måneden starter tusenvis av ungdommer opp med høyere utdanning på landets universiteter og høgskoler. Det er dyrt både å bo og spise i Norge, og mange studenter opplever at studielånet - og kanskje heller inntekter fra deltidsjobb - ikke strekker til når regningene skal betales.

Dersom du har barn eller barnebarn som skal begynne å studere, kan det kanskje være aktuelt å gi økonomisk støtte til den ferske studenten. Da kan det kanskje være gledelig å høre at økonomiske overføringer til poden fra foreldre eller besteforeldre ikke er avgiftsbelagt.

Må gis periodisk

Men vil dere slippe å betale noe til staten i form av avgifter, kan dere ikke gi alle pengene på én gang i starten av studiekarrieren. Det er nemlig et krav om at den økonomiske støtten skal gis periodisk. Med periodisk menes at det må overføres månedlige eller halvårige bidrag til studenten.

Det mest interessante med dette fritaket, er at du kan gi nesten ubegrenset støtte. Det er ingenting i veien for at man fullt ut kan dekke alle kostnader knyttet til en utdannelse. Beløpene kan bli store, særlig hvis utdannelsen tas i utlandet.

Pengene må gis til barna, dette må ikke være et lån. Selv om du låner barna pengene og senere ettergir lånet, kommer du ikke inn under avgiftsfritaket.

Trenger ikke være avhengige av pengene

Det er heller ikke noe krav om at barna eller barnebarna er avhengige av pengene for å gjennomføre en utdannelse. Barnas mulighet til å ta opp studielån påvirker heller ikke avgiftsfritaket. Selv om barna låner til utdannelse, kan mor eller far regelmessig overføre penger avgiftsfritt. Dette er en glimrende måte å overføre penger til dine livsarvinger uten at arven reduseres på grunn av arveavgift.

Avgiftsmyndighetene har nektet fritak for understøttelse til voksne barn som tar etterutdannelse. Dette gjelder i særlig grad etterutdannelse som kommer i tillegg til grunnutdannelse, for eksempel embetseksamen eller annen avsluttende eksamen. Her er vi inne i en typisk gråsone. En 30-åring som ikke avsluttet grunnutdanningen sin, vil nok kunne få overført penger fra foreldrene avgiftsfritt til avsluttende studier.

Les mer om arveplanlegging:

Arveplanlegging

Arvefrafall

Vanskelige situasjoner

Arv og gratis bolig

Årlig fribeløp for gaver

Gaver og forskudd på arv