Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Men økte for ettåringene. 1. august trådte endringene i kontantstøtteloven i kraft.

I sommer skal alle kontantstøttemottakere ha mottatt et skriv fra Nav om de nye reglene som trådte i kraft 1. august.

Kontantstøtte utbetales til familier med barn mellom ett og to år som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri.

Kuttes for toåringer

En av de viktigste endringene i kontantstøtteloven er at støtten blir avviklet for toåringer.

I tillegg er graderingsreglene endret for ettåringene. Kontantstøtte for denne gruppen kan nå gis med hel eller halv sats. Det er full sats dersom barnet ikke er i barnehage, og halv sats dersom barnets avtalte oppholdstid i barnehagen er mindre enn 20 timer per uke.

Mer til ettåringene

Kan barnet være i barnehage 20 timer eller mer per uke, gis det ikke kontantstøtte.

Fra 1. august ble det også innført aldersdifferensierte satser, slik at de yngste ettåringene (13-18 måneder) nå får utbetalt 5000 kroner per måned i full kontantstøtte, mens det for de eldste ettåringene (19-23 måneder) blir utbetalt 3303 kroner per måned i full kontantstøtte.

Se satsene nederst i artikkelen.

Familien kan ikke motta kontantstøtte lenger enn 11 måneder.

Gi beskjed om endringer

Det er forøvrig viktig at du gir beskjed til Nav så raskt som mulig, dersom barnet begynner eller endrer oppholdstid i barnehagen, familiesituasjon endres eller du planlegger opphold i utlandet. Denne type endringer kan nemlig spille en rolle for kontantstøttebeløpet du får utbetalt fra Nav.

Avtalt oppholdstid i barnehagen
(timer per uke) 
Kontantstøtte
I prosent
Av full sats 
Kontantstøtte per barn i alderen
13-18 måneder 
Kontantstøtte per barn i alderen 19-23 måneder 
Ikke bruk av barnehage  100 prosent  5 000 kroner  3 303 kroner 
Til og med 19 timer  50 prosent  2 500 kroner  1 652 kroner 
20 timer eller mer  Ingen kontantstøtte  Ingen kontantstøtte  Ingen kontantstøtte 

Kilde: Nav

 

Se også:

Kontantstøtte

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Pleiepenger

Omsorgspenger

Engangsstønad

Barnetrygd

Svangerskapspenger