Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange unge arbeidstakere har lyst til å gå av med pensjon før de fyller 67, viser en fersk undersøkelse.

17 prosent i aldersgruppen 18-29 ønsker å pensjonere seg før de fyller 67, mens 36 prosent ønsker å gå av i alderen 62-67, viser undersøkelsen, som er gjennomgørt av InFact for bemanningsselskapet Xtra Personell.

Tendensen er den samme i aldersgruppen 30-44 år - det er liten lyst blant de yngre i arbeidslivet til å jobbe lenger enn den gamle pensjonsgrensen på 67 år.

- Store kunnskapshull

Dette er antakeligvis dårlig nytt for myndighetene, som ønsker at folk skal jobbe så lenge som mulig. Det er trolig også dårlig nytt for arbeidstakerne selv, da å gå av tidlig med pensjon høyst sannsynlig også for mange vil medføre at pensjonsutbetalingen blir dårligere.

– Jeg tror tallene først og fremst bekrefter store kunnskapshull om hvordan pensjonssystemet fungerer, og hva som kan forventes i pensjon. Selvsagt fristes mange av tanken om å slippe å jobbe de siste 20-30 årene av livet, men det mange ikke vet er at det kan medføre en tilværelse som minstepensjonist, med langt mindre å rutte med enn hva de vant til, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell Norge i en pressemelding.

De eldste vil jobbe lenger

Tallene for de godt voksne i arbeidslivet er langt bedre. Det er dobbelt så mange som vil jobbe til de er 62-67 år i aldersgruppen 45-64 sammenlignet med 18-29-åringene. Mange av de virkelige seniorene, altså de over 65 år, ønsker videre å jobbe helt til de er 75 år gamle, viser undersøkelsen.

 

Se også:

Du kan lese mer om det nye pensjonssystemet på denne siden.

Her finner du lenker til pensjonskalkulatorer og annet stoff om pensjon.

Kalkulatorer:

Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.