Men departementet gjorde retrett når det gjelder renteinntekter på BSU-sparing.

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt (trygdeytelser inkludert), og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye eller om du har for mye «på bok».  Dersom disse beløpsgrensene overskrides, blir stipendet redusert.

Tidligere har kapitalinntekter, som renteinntekter og inntekter på aksjeutbytte og boligutleie, vært unntatt fra disse reglene. Men fra og med skoleåret 2012/2013 skal kapitalinntekter ikke lenger holdes utenom. Forslag om dette har vært på høring, og det er ingen grunn til å tro at forslaget ikke kommer til å gå gjennom i Stortinget.

Departementet gjorde retrett

Tidligere denne uken ble det rabalder, da Kunnskapsdepartementet gikk ut og sa at også renteinntekter fra den gunstige Boligsparing for unge (BSU)-ordningen også skulle regnes med. Etter et par dager med mye kritikk fra mange kanter gjorde departementet retrett på dette punktet.

- Vi mener det er riktig at kapitalinntekter skal regnes med når stipendet behovsprøves mot inntekt, men BSU er en spesiell ordning siden en gjennom skattesystemet oppfordres til å spare til egen bolig. Vi ønsker ikke å gjøre BSU til en mindre gunstig spareordning for studenter. Vi tilpasser derfor behovsprøvingen for å ta hensyn til dette. Vi vil sørge for at Lånekassen får informasjon fra Skatteetaten om renteinntekter knyttet til BSU og at disse holdes utenom behovsprøvingen, sier statssekretær Elisabet Dahle i en pressemelding.

Fortsatt kritikk

Men saken er ikke nødvendigvis løst med dette, mener blant annet studierektor ved BI, Dag Jørgen Hveem. Han mener at regelverket lett kan omgås på en lovlig måte av studenter.

- De som har kunnskap til å tilpasse seg, går fri, mens andre, som har mindre greie på økonomi generelt og dette regelverket spesielt, blir rammet, sier Hveem til NRK, og viser blant annet til at foreldre kan porsjonere ut pengestøtte til barn som studerer, istedenfor at pengene står på barnets konto i studietiden.

- Retter opp skjevheter

Men statssekretær Dahle og kunnskapsdepartementet står fast på at det er riktig å inkludere kapitalinntekter ved behovsprøving av Lånekasse-stipend.

- Før denne endringen ville en som jobber i kassa på Rimi miste stipend, mens en som får et stort aksjeutbytte, beholde hele stipendet. Denne skjevheten retter vi nå opp, sier Dahle til NRK.

Beløpsgrenser

I fjor viste tall fra Lånekassen at drøyt 35.000 studenter kom til å miste hele eller deler av stipendet, fordi de hadde for høy inntekt, formue eller trygd.

Nå i 2012 er inntektsgrensen 145.400 kroner. Med det menes at dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2012.

Gjør du det, blir stipendet redusert med fem prosent per måned av den inntekten som er over beløpsgrensen.

Det du har fått utbetalt for mye i stipend, blir omgjort til lån den dagen du skal begynne å betale ned på studielånet ditt.

Formuegrensen i 2012 er 287.643 (vår)/ 330.789 (høst) kroner. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med én eller to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

Reduksjonskalkulatorer

Vil du vite mer om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye, kan du sjekke det ut med Smarte Pengers kalkulatorer:

Stipendreduksjonskalkulator

Stipendreduksjoner når du har barn

Vil du vite mer om detaljene for reglene rundt stipend og lån, kan du lese mer i denne artikkelen.

 

Se også:

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet