Det skiller over 18.000 kroner mellom landets dyreste og billigste kommune.

Det er vanskelig å slippe unna å måtte betale for kommunale tjenester slik som vann, renovasjon og feiing. Men i noen kommuner slipper man billigere unna enn i andre kommuner.

Er du bosatt i «riktig» kommune, slipper du dessuten helt unna eiendomsskatt, da det er kommunen selv som avgjør om det er noe de vil innføre. Det er i dag 193 kommuner som krever inn eiendomsskatt for boliger.

Stor forskjell innad i fylkene

De færreste vil nok vurdere å flytte fra sin hjemkommune på grunn av avgiftsnivået. Men for deg som vurderer å flytte, eller kanskje bygge eller kjøpe hytte, vil det være fornuftig å ta skatte- og avgiftsnivå med i vurderingen.

Det kan nemlig skille mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når det kommer til hva du må betale hvert år i gebyrer og eventuell eiendomsskatt.

Les mer om statistikkgrunnlaget, og hvordan SSB har gjort tallene sammenlignbare, lenger ned i artikkelen.

Ser vi for eksempel på Akershus fylke, så skiller det 8.726 kroner mellom billigste og dyreste kommune. I den billigste kommunen i fylket, Lørenskog, må innbyggerne ut med 5292 kroner totalt i avgifter. Kommunen har ikke eiendomsskatt. Bor du i den dyreste kommunen, Hurdal, må du betale 15.341 kroner.

I Troms fylke skiller det så mye som 14.390 mellom billigste (Ibestad) og dyreste (Nordreisa) kommune, mens det i Hedmark skiller 14.633 kroner mellom billigste (Elverum) og dyreste kommune (Våler).

Aller dyrest i Våler (Hedmark)

Sistnevnte kommune, altså Våler, er også landets dyreste kommune, når vi ser på det totale skatte- og avgiftsbildet (kommunale gebyrer+eiendomsskatt). Her må du ut med 24.701 kroner årlig i kommunale gebyrer og eiendomsskatt.

Billigst i landet er Sola kommune, hvor du slipper unna med 6.050 kroner. Det skiller altså 18.651 kroner mellom billigste og dyreste kommune i landet.

Se en oversikt som viser de 20 billigste og 20 dyreste kommunene i landet nederst i artikkelen

Betaler i snitt ca. 12.000 kroner

Ser vi bare på kommunale gebyrer, så betaler nordmenn i snitt 11.889 kroner for dette. De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg forøvrig med 3,3 prosent på landsbasis fra januar 2011 til januar 2012.

Vil du se hvor din hjemkommune ligger på statistikken over kommunale gebyrer, kan du klikke på denne lenken.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten. 

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet, finner du her.

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

Sammenlignbare tall

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

De 20 billigste og dyreste kommunene

  Sum skatt   Kommunale Eiendoms-
Kommune og avgifter   avgifter skatt
De billigste        
Sola 6 050   6 050 0
Lørenskog 6 615   6 615 0
Time 6 753   6 753 0
Volda 6 926   6 926 0
Rælingen 7 150   7 150 0
Aure 7 234   7 234 0
Ullensaker 7 309   7 309 0
Stavanger 7 343   6 143 1 200
Ørsta 7 383   7 383 0
Forsand 7 413   7 413 0
Giske 7 513   7 513 0
Sandøy 7 534   7 534 0
Oslo kommune 7 550   7 550 0
Karmøy 7 566   6 781 785
Sandnes 7 589   7 589 0
Sandefjord 7 620   7 620 0
Bærum 7 925   7 925 0
Ulstein 7 970   7 970 0
Lyngdal 8 131   8 131 0
Os 8 268   8 268 0
         
De dyreste        
Storfjord 18 291   18 291 0
Engerdal 18 513   17 313 1 200
Åsnes 18 576   16 116 2 460
Råde 18 691   15 371 3 320
Tynset 18 830   15 830 3 000
Nord-Odal 18 901   13 021 5 880
Flå 19 178   19 178 0
Hobøl 19 229   16 489 2 740
Åmot 19 474   16 339 3 135
Grue 19 482   15 270 4 212
Nord-Aurdal 19 543   17 403 2 140
Naustdal 19 660   13 150 6 510
Tysfjord 20 191   17 369 2 822
Granvin 20 289   16 389 3 900
Sauherad 20 383   16 743 3 640
Levanger 20 588   15 688 4 900
Nedre Eiker 21 034   21 034 0
Nordreisa 22 908   17 308 5 600
Eidskog 23 086   13 886 9 200
Våler 24 701   22 361 2 340

 Kilde: SSB. Tallene er hentet inn i januar 2012.

 

Se også:

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke