Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har fortsatt forbrukerrettigheter, selv om du har handlet i utenlandsk nettbutikk eller handlet på utenlandsferien.

I dag handler mange nordmenn i utenlandske nettbutikker, og de fleste av oss handler også når vi er utenlands på ferie. Dersom det viser seg å være en mangel på en vare du ikke har kjøpt i Norge, har du også klagemuligheter.

Les også: Få penger tilbake etter utenlandshandel (momsrefusjon)

I første omgang må du også i disse tilfellene ta direkte kontakt med selger. Dersom du ikke når frem med dette, kan du ta kontakt med Forbruker Europa - vel å merke dersom du har kjøpt produktet i et europeisk land.

Forbruker Europa

Det kan ofte være vanskeligere å klage til selger i et land utenfor Norge, blant annet fordi vi ikke kjenner forbrukerlovverket der. Får du vanskeligheter, kan du ta kontakt med Forbruker Europa.

Les også: Du kan ikke handle ubegrenset i ferien

De kan videreformidle klagen din til sine søsterorganisasjoner i andre europeiske land, som igjen kan mekle med selgeren eller få saken din prøvet for en nemnd i selgerens hjemland.

Kontaktinformasjon og klageskjema finner du her.

Klagefrister i Europa

Dersom du ønsker å klage på et kjøp gjort i utlandet eller i utenlandsk nettbutikk, må du være obs på at det kan være andre reklamasjonsfrister enn i Norge. Blant annet er fristen 6 år i England og 3 år i Sverige. Se hele listen nederst i artikkelen,  eller på Forbruker Europas nettsider.

Refusjon fra bank

Merk at du også kan prøve å klage til banken din før Forbruker Europa, dersom du har betalt med kredittkort eller Visa betalingskort. Hvis ikke selger etterkommer ditt krav, kan det være du kan få refusjon fra banken som har utstedt kortet ditt.

Les mer om kjøpsforsikring i kredittkort her

Gi banken dokumentasjon som kvittering og din skriftlige korrespondanse med selger.

Reklamasjonsfrister i Europa:

 • Belgia: 2 år (kan avtales 1 års frist for brukte varer)
 • Bulgaria: 2 år
 • Danmark: 2 år
 • England: 6 år (Skottland: 5 år)
 • Estland: 2 år
 • Finland: Avhengig av produktets forventet levetid
 • Frankrike: 2 år
 • Hellas: 2 år for løsøre, 5 år for fast eiendom
 • Irland: Ingen begrensning
 • Island: 2 år, 5 år for gjenstander som har en vesentlig lengre levetid
 • Italia: 2 år
 • Kypros: 2 år
 • Latvia: 2 år
 • Litauen: 2 år
 • Luxemburg: 2 år
 • Malta: 2 år
 • Nederland: Avhengig av produktets levetid
 • Norge: 2 år, 5 år for ting som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år
 • Polen: 2 år
 • Portugal: 2 år dersom forbruker underretter selger innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget. 1 år for brukte gjenstander dersom det fremgår av kontrakten og er akseptert av kjøper
 • Slovakia: 2 år
 • Slovenia: 2 år
 • Spania: 3 år
 • Storbritannia: Opp til 6 åravhengig av produktets forventet levetid
 • Sverige: 3 år
 • Tsjekkia: 2 år
 • Tyskland: 30 år for tredjemannsrettigheter og rettigheter registrert i eiendomsregisteret, 5 år for bygninger og gjenstander brukt til bygningers alminnelige funksjon, 2 år for alt annet (kan avtales 1 år for brukte varer)
 • Ungarn: 2 år, kan unntaksvis forlenges til 3 år
 • Østerrike: 3 år for fast eiendom, 2 år for løsøre

Kalkulatorer:

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale med forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelgg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.