Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Færre kvinner enn menn begynner å spare. Og de kvinnene som sparer, sparer i snitt mindre enn menn, viser en fersk undersøkelse.

I perioder med lav rente, vil de fleste ha muligheten til å spare alt fra noen hundrelapper til noen tusenlapper i måneden. Det er fornuftig å ha spart opp en buffer i tilfelle det kommer perioder senere, der familieøkonomien blir trangere, for eksempel som følge av et høyere rentenivå.

Særlig kvinner burde bli enda flinkere til å spare enn de er i dag, viser en fersk landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Sentio for Fokus Bank.

Menn sparer mer

Nesten dobbelt så mange menn som kvinner sparer mye hver måned. Mye vil da si at de sparer 3000 kroner eller mer månedlig. I overkant av 30 prosent av mennene oppgir at de sparer så mye, mens bare 16 prosent av kvinnene sier de sparer et så høye beløp jevnlig.

Også en undersøkelse gjort for Verdipapirfondenes forening i mars ser man noen av de samme kjønnsforskjellene. Her kom det fram at nesten 60 prosent av de totalt 710.000 nordmennene som har opprettet en spareavtale, er menn. Videre sparer de kvinnene som sparer ca 200 kroner mindre i måneden gjennom spareavtalen enn menn.

Økt sparebeløp mer

Menn har også økt sitt sparebeløp mer de siste årene. Siden 2006 har menn økt sitt sparebeløp med 89 kroner, noe som gir en prosentøkning på mer enn 13 prosent. Kvinner derimot sparer bare 21 kroner mer, noe som vil si en ganske beskjeden økning på 3,7 prosent.

Det er også slik at menn i langt større grad kunne tenke seg å investere i aksjer. Én av ti menn er åpne for dette, mens bare én av tretti kvinner oppgir at de tror det kunne vært noe for seg.

- Kvinner må ta mer ansvar

- Jeg mener at flere kvinner bør ta ansvar for sin egen økonomi, sier privatøkonom i Fokus Bank, Monica Haftorn Iversen.

-Ved at menn er flinkere til å spare, trygger de sin egen fremtid. Kvinner bør gjøre det samme. Det handler om å skape trygghet for egen økonomi, legger Iversen til.

Hun begrunner anbefalingen blant annet med en høy skilsmisserate på omkring 50 prosent, i tillegg til at flere kvinner enn menn blir uføre.

 - Dette er harde fakta som vi kvinner må ta innover oss, og som en bør ta med inn i vurderingen når en skal planlegge egen økonomisk trygghet, sier Iversen.

Prøv også disse kalkulatorene:

Hva vokser et sparebeløp til?
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.