Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forbrukerrådet får nesten 100 henvendelser årlig fra nordmenn som har vært utsatt for aggressive timeshare- eller ferieklubbselgere.

Mange norske sydenturister blir hvert år overtalt til å skrive under på timeshare- eller ferieklubbavtaler som de senere angrer på. Forbrukerrådet kan rådgi personer som har havnet i denne situasjonen.

- Det viktigste å huske er at du har fjorten dagers angrerett på timeshare- og ferieklubber i EU/EØS-området. Det betyr at du kan gå ifra avtalen hvis du ombestemmer deg, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland i en pressemelding.

 Dersom du ikke har fått beskjed om angreretten, vil denne bli utvidet med ytterligere tre måneder. Har du heller ikke fått angrerettskjema av selger, varer angreretten ett år.

Lures med på salgsmøter

Det finnes mange useriøse aktører på timesharemarkedet, og disse utnytter seg av at folk i feriemodus kanskje ikke alltid er like påpasselig med å undersøke alle forhold før de skriver under på en avtale.

Fremgangsmåten de bruker for å få folk til å inngå en timeshareavtale er også i mange tilfeller svært kritikkverdig.

Mer eller mindre intetanende turister får tilbud om å være med på et lotteri eller en markedsundersøkelse. De får så beskjed om at de har vunnet en premie, og at de skal få vite mer om premien hvis de blir med eller møter opp på et bestemt hotell eller leilighet.

I praksis blir turistene nå lurt med på et salgsmøte, hvor de etter hvert kan føle seg såpass presset at de går med på å kjøpe en timeshareandel eller et medlemsskap i en ferieklubb.

Inkassokrav

Du må også regne med at selskapet ikke gir seg så lett, dersom du forsøker å trekke deg fra avtalen - selv om du har forbrukerrettighetene på din side.

Det hender blant annet at timeshareselskapet krever inn penger via inkassoselskaper, men da råder Forbrukerrådet deg til å skrive et brev til dem (timeshareselskapet eller ferieklubben), hvor du forteller at du ikke er enig i kravet.

Bedre forbrukerrettigheter

I februar i fjor ble det innført et EU-direktiv, som gir forbrukere utvidede lovfestede rettigheter ved timeshare- og ferieklubbkjøp.

Direktivet gir blant annet bedre angremuligheter for forbrukerne, og stiller strengere krav til hvordan timeshareaktørene markedsfører og informerer om produktene sine. Det er også viktig å merke seg at de samme reglene skal gjelde uansett i hvilket land du har skrevet under på timeshare- eller ferieklubbavtale.

- Timeshare- og ferieklubbavtalene er kompliserte juridiske dokumenter. Du har rett til å få opplysninger på norsk. Får du ikke tilbud om det, gjelder ikke avtalen. Det gjelder også om det er krav om forhåndsbetaling. Det er nemlig ikke tillatt så lenge angrefristen gjelder, sier Flesland.

Forbrukerrådets tips for å unngå timeshare-lureri:

- Betal aldri noe på forskudd.

- Ikke gi selger fullmakt til å belaste bankkonto, kredittkort eller debetkort.

- Ved kjøp av timeshare er det ti dagers angrerett etter avtaleinngåelsen. Fristen forlenges med tre måneder dersom du ikke får den lovbestemte informasjon om angreretten.

- Send alltid melding om du vil benytte angreretten skriftlig, og på en måte som kan dokumenteres (rekommandert sending, faks eller e-post). Dette må gjøres innen angrerettfristen. All annen kontakt med selskapet bør forøvrig også gjøres skriftlig.

- Bruk kredittkort om du skulle finne på å betale for noe. Da har du mulighet til å klage til kredittkortselskapet, dersom du ikke når frem hos selger/selskapet.

Klage på timeshare

- Dersom avtalen er inngått på feil grunnlag og/eller med urimelige avtalevilkår, må det klages på forholdet. Krev at avtalen settes til side som ugyldig. Gjør dette skriftlig

- Vær klar over at selskapet vil opprettholde avtalen, og sannsynligvis oversende kravet til inkasso. Ved mottakelse av et slikt krav; send en skriftlig innsigelse til inkassoselskapet, hvor det gjøres oppmerksom på at kravet er omtvistet, og at inkassokravet skal stilles i bero. Mottar du flere henvendelser, kontakt Forbrukerrådet eller Forbruker Europa.

- Ved kjøp utenfor Norge, men innenfor EU/EØS-området, kan du klage til Forbruker Europa

- Merk at dersom du kjøper timeshare eller ferieklubb i Norge, finnes det for tiden ingen klageinstans.

Fakta

Timeshare:

Avtalen gjelder minst i tre år og gir tilgang til sammeleilighet i samme uke hvert eneste år. Innenfor EU/EØSfinnes en lov som gir 10 dagers angrefrist.

Medlemskap i ferieklubb:

Avtalen gir rett til rabatterte ferier i flere land. Du får ikke noen garanti for at det er ledig der du ønsker å reise. Noen lovlig angrefrist finnes ikke, men seriøse ferieklubber gir en angremulighet i avtalen.

Kilde: Forbruker Europa/Forbrukerrådet