2,3 millioner får igjen penger i årets skatteoppgjør. Allerede i dag kan mange glede seg over ekstra kroner inn på konto.

Totalt får mer enn 2,9 millioner lønnsmottakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i dag. Og av disse er det altså 2,3 millioner som får penger igjen, og kan glede seg over skattekroner inn på konto eller utbetalingsblankett i dag eller i løpet av uken. Hele 23,4 milliarder kroner skal ut til skattyterne, og i snitt får de da igjen 10.300 kroner.

500.000 av dem som får skatteoppgjøret sitt nå i juni må betale restskatt. I snitt må de ut med 11.400 kroner.

Du sjekker ditt skatteoppgjør ved å gå inn på Skatteetatens nettsider eller altinn.no.

Gå gjennom tallene

Både skattedirektør Svein Kristensen og Skattebetalerforeningen råder alle til å gå gjennom skatteoppgjøret, for å se om det stemmer. Det bør du gjøre uansett om du skylder eller får igjen på skatten.

Klagemulighet

Dersom du oppdager noe du mener Skatteetaten har gjort feil, har du muligheten til å klage. I klagen må det fremgå hva du mener er feil i skatteoppgjøret i tillegg til en begrunnelse for hvorfor du mener dette.

Klagefristen for årets skatteoppgjør er seks uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret, og tidligst den 10. august. Du kan lese mer om hvordan du klager på skatteoppgjøret her på Skatteetatens nettsider. På samme side kan du også klikke deg inn på et elektronisk klageskjema.

Løpende oppgjør

Næringsdrivende og andre som har mer kompliserte skatteforhold må vente litt lenger på sine skatteoppgjør. Skatteetaten vil behandle skatteoppgjør for disse gruppene løpende fra siste uken i juli og frem til 17. oktober. Nytt av året er det at personlige næringsdrivende også vil få gleden av løpende skatteoppgjørsbehandling.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
 Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Se alle skattekalkulatorerene.