Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mandag 25. juni er det stor sannsynlighet for at du får skatteoppgjøret. Dette må du undersøke før du legger vekk årets skatteoppgjør.

De fleste av landets lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt førstkommende mandag. For de andre vil det bli løpende skatteoppgjør frem til 17. oktober.

Er du blant dem som er så heldig å få igjen på skatten, kan det være lett å si seg fornøyd med de ekstra kronene inn på konto, og bare legge vekk alt som har med skatt og selvangivelse for dette året.

Alle må sjekke

Men Skattebetalerforeningen oppfordrer alle - også de som slipper restskatt - til å gå gjennom opplysningene i skatteoppgjøret.

Du må blant annet sende klage også om du i ettertid oppdager at det er inntekter som burde vært med. Unnlater du å si fra, risikerer du tilleggsskatt, advares det det i en pressemelding fra skattebetalernes interesseorganisasjon.

Når du får skatteoppgjøret, får du også med en utskrift av ligningen. Det er opplysningene og beløpene som står i denne utskriften du må sammenlignet med det som står i selvangivelsen du leverte.

 Riktig skatteklasse

- Det første du bør sjekke er at du har kommet i riktig skatteklasse. Ektefeller med én inntekt og enslige forsørgere skal lignes i skatteklasse 2, noe som er svært gunstig skattemessig, sier Joachim K. Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen i pressemeldingen.

Her er en liste over andre punkter som Skattebetalerforeningen du bør være ekstra obs på i gjennomgangen:

   • Har du fått fradragene du førte opp i selvangivelsen?

   • Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med?

   • Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til?

   • Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp?

   • Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue?

   • Har du fått BSU-fradraget?

   • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet?

Klage på skatteoppgjøret

Klagefristen for årets skatteoppgjør er seks uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret, og tidligst den 10. august. Du kan lese mer om hvordan du klager på skatteoppgjøret her.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
 Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Se alle skattekalkulatorerene.