Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vinflasker.

Regn ut hva ekstraflaskene i bagasjen koster med «Smuglerkalkulatoren».

En flaske vin for mye gir 400 kroner i bot og inndratt flaske. En liter brennevin for mye gir også 400 kroner i bot og inndratt vare. Men dersom du blir tatt med flere liter utover dette så skiller bøtesatsene lag. Bøtene for flere flasker brennevin er høyere enn for flere flasker vin.

I tillegg øker boten per flaske jo flere flasker du har med. For eksempel koster det 680 kroner pr flaske brennevin for mye dersom du har fem brennevinsflasker for mye, mens det «bare» kostet 400 kroner for én flaske.

Inn til Norge kan alle over 20 år ta med 1 liter brennevin, 1,5 liter vin, og to liter øl (med noen varianter). I tillegg kan du bytte ut tobakkskvoten med 1,5 liter øl eller vin. Les mer om tollkvoten her.

Mellom EU-landene er anbefalt kvote denne:

  • 10 liter sprit
  • 90 liter vin
  • 110 liter øl

Kravet er at det er til eget bruk. Men det kan også tas med mer hvis det er til private arrangementer som brullyp ol. Den anbefalte grensen er laget for at tollvesnene skal begynne å sjekke om dette er til eget forbuk.

Forenklet forelegg

Hvis du har med for mye, blir alle varer over kvoten inndratt. Opp til et visst nivå på overskridelsene får du et forenklet forelegg. Grensen for å bli politianmeldt for smugling er hvis du tar med over:

  • 10 liter brennevin
  • 20 liter vin
  • 2.000 sigaretter

Se hele listen over forenklede forelegg her.

Opp til dette nivået får du et forenklet forelegg. Da havner du ikke i bøteregisteret, slik at dette ikke fremkommer på rullebladet ditt.

Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper, legges beløpene sammen til et felles forelegg. Forenklet forelegg kan ikke gis dersom beløpene til sammen overstiger 6.000 kroner.

Satsene ble sist justert 1.januar 2017.

Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for vare som det kreves særskilt tillatelse til å innføre, herunder narkotika, legemidler, våpen, levende dyr og kjøtt fra land hvor det foreligger fare for smitte av husdyrsykdommer. Forenklet forelegg kan likevel utstedes ved ulovlig innførsel av alkoholholdige drikkevarer.

Smuglerkalkulator

I kalkulatoren legger du inn volumet du tar med utover den lovlige kvoten som du kan se her. Tar du inn 2 liter brennevin, er dette 1 liter mer enn kvoten tillater. Da legger du inn 1 liter. Kalkulatoren gir så svaret på hva boten blir.

Hvis du for eksempel tar inn 2 liter sprit for mye, blir boten på 800 kroner. Tar du inn 12 liter øl for mye vil det også koste deg 800 kroner.

Dobler du den lovlige kvoten, og tar inn 2 liter sprit, 3 liter vin, og 4 liter øl blir forelegget på 1200 kroner (ikke byttet tobakkskvote).

Her finner du Smarte Pengers Smuglerkalkulator.

 

Les mer:

Taxfree-kvoten

Få momsen tilbake på shopping i utlandet

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Varer du kan fortolle

Kalkulatorer:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Tollkvote-kalkulator
Beregner de ulike kombinasjonene av alkohol og tobakk som er innenfor taxfree-kvoten.