Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasket ingen, da han lot renten bli stående på stedet hvil etter dagens rentemøte.

 Det var ikke ventet at det kom til å skje noe med renten etter dagens rentemøte, og det gjorde det da heller ikke. Styringsrenten ble stående på 1,5 prosent, slik det også var på forrige rentemøte 25. mai.

– Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding fra Norges Bank.

Svakere vekst enn ventet

Videre i pressemeldingen pekes det på at veksten i norsk økonomi har vært noe sterkere enn ventet så langt i år. Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar fortsatt til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp.

Styringsrenten har nå vært uendret siden rentemøtet 14. mars i år. De overrasket Norges Bank de fleste eksperter med å kutte renten med 0,25 prosentpoeng.

- Gradvis økning

Ved rentemøtet i mars ble det også kuttet i rentebanen. Det ble da sagt at det ikke er forventet noen renteoppgang før tidligst sommeren 2013. I dag uttalte sentralbanksjef Olsen at analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot årsskiftet.

- Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, understreker sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på dagens rentemøte at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram i slutten av oktober, såfremt det ikke inntreffer spesielle hendelser som får innvirkning på norsk økonomi.

Utviklingen i Styringsrenten

Styringsrenten ble også holdt på stedet hvil ved forrige rentemøte 25. mai.

Ved rentemøtet 14. mars ble renten kuttet med 0,25 prosent.

Også ved rentemøtet  før, 14. desember 2011, ble styringsrenten kuttet - da med 0,50 prosentpoeng til 1,75.

Ved de fire rentemøtene før dette  - 19. oktober, 21. september, 10. august og 22. juni og  - ble renten holdt uendret på 2,25 prosent.

Bunnen ble nådd 17. juni i 2009 med 1,25 prosent. Den forrige rentetoppen var da bare ett år unna med 5,75 prosent.

Les mer om Styringsrenten.